Kort om arbeidsgiver

Vil du jobbe i et høyspesialisert fagmiljø?  

Vi ser etter deg med erfaring innen psykisk helsevern som er trygg, nysgjerrig og åpen. Du er god på relasjonsbygging og har genuin
interesse for mennesker du møter.

Akuttpsykiatrisk avdeling i Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus HF gir øyeblikkelig-hjelp-tilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser. Pasientene mottas i akuttpsykiatrisk mottaksenhet, og vil etter en kort observasjons-/utredningsfase bli vurdert videreført til én av avdelingens fire behandlingsposter. I behandlingen vektlegges psykiatrisk og somatisk utredning, diagnostisering og akuttpsykiatrisk behandling. Avdelingen har en egen enhet som tilbyr konsultasjons- og liaisontjenester til Ullevåls somatiske avdelinger.  Vi yter grundig og kompetent spesialisthelsetjeneste med mulighet for faglig fordypning.

Akuttpsykiatrisk avdeling lyser ut en kortvarig overlegevikariat i voksenpsykiatri. Vikariatet er ledig f.o.m.01.05.-31-12.2022 med mulighet for forlengelse. 
Vi vil ha deg med på laget for å være i front innen vårt fagfelt, og ikke minst gi et tilbud til mennesker som trenger hjelp!

Søk på stilling hos oss og bli vår nye kollega! 
 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har

Arbeidsoppgaver

 • Overlegen er medisinskfaglig ansvarlig for pasienter innlagt på post.
 • Overlegen har veiledningsansvar for LIS leger.
 • Bistå med veiledning og undervisning for medarbeidere og studenter.
 • Delta i avdelingens 10-delte bakvaktslag.
 • Bistå enhetsleder i medisinsk faglige spørsmål.
 • Bidra til at virksomheten drives forsvarlig og i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer, samt delta aktivt i og være pådriver for å utvikle og gjennomføre kvalitetsforbedringsprosjekter.

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk spesialistgodkjenning i psykiatri.
 • Norsk autorisasjon.
 • Klinisk erfaring fra arbeid innenfor akuttpsykiatri og rusmedisin vil bli vektlagt.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling.

Personlige egenskaper

 • God formuleringsevne muntlig såvel som skriftlig.
 • God arbeidskapasitet.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Du tåler å stå i krevende situasjoner.
 • Evne til og ønske om å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø.
 • Interesse og ønske om å være med på å utvikle akuttpsykiatrien på Ullevål.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Høyt faglig nivå
 • Engasjerende og varierte arbeidsoppgaver
 • Spennende, utfordrende og godt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Et aktivt fagutviklings- og forskningsmiljø. 

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Morten Selle
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 22 11 86 56
E-post: morsel@ous-hf.no
Navn: Elsebeth S. Dyrø
Tittel: Tillitsvalgt -overlege
Telefon: 986 85 333
Arbeidssted
Avdeling for akuttpsykiatri
Kirkeveien 166
0368 Oslo