Kort om arbeidsgiver
Vår overlege og medisinskfaglige rådgiver skal over i annen stilling, og vi søker derfor hans erstatter.

Som overlege og medisinskfaglig rådgiver ved Tromsø Helsehus bistår du med strategisk utvikling, kvalitetssikring og koordinering av behandling. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med legevakt, spesialisthelsetjenesten, kommuneoverlege m.fl. Stillingen innehas av overlege og den som ansettes vil fungere som rådgiver overfor både lege - og lederteam ved enheten. 

Arbeidstid for stillingen er dagtid kl.08.00 - 15.30, med fleksibel arbeidstid og fri helg og helligdager. Stillingen har ikke vaktordning. Stillingen er organisert i Medisinsk Service som for øyeblikket består av åtte leger, fem fysioterapeuter, fire ergoterapeuter, en sosionom, og ledes av avdelingsleder.

Legetjenesten ved Tromsø Helsehus inngår som en integrert del av pasientforløpene, og tilrettelegges i henhold til pasientenes ulike behov. Som overlege deltar du i tverrfaglige behandlingsteam, og bidrar med medisinsk utredning og behandling.

Ved Tromsø Helsehus har vi totalt 69 sengeplasser fordelt på på ØHD, ROP, Korttid, Forsterket Korttid, Rehabilitering og Lindrede avdelinger.
Du finner mer informasjon om oss og våre avdelinger her.

Helsehusets medarbeidere er ansvarlige og selvstendige, og sammen bygger vi en kultur preget av respekt, åpenhet, mot, anerkjennelse og tillit.


Arbeidsoppgaver

     Som medisinskfaglig rådgiver:
 • Medisinskfaglig rådgivning til lege - og lederteam i kliniske og medisinskfaglige spørsmål.
 • Bidra med strategisk utvikling ved Tromsø Helsehus.
 • Bidra med kvalitetsutvikling, og sammen med kvalitetsutvalget være pådriver for internkontroll og kvalitetssikring av pasientforløp.
 • Koordinere medisinske utfordringer med kommuneoverlege og andre samarbeidspartnere.
 • Bidra med uttalelser i NPE-saker, avvik, klagesaker og tilsynssaker i samråd med enhetsleder.
 • Bidra med faglige vurderinger ved inntak av ferdigbehandlede pasienter fra spesialisthelsetjenesten, der det er behov.
 • Oppfølging og koordinering av turnusleger som har praksis ved Tromsø Helsehus.

  Som overlege: 
 • Utføre medisinsk utredning, diagnostisering og behandling i tråd med offentlige lover, forskrifter, retningslinjer, forskning og god faglig praksis.
 • Bidra til gjensidig tverrfaglig erfarings- og kunnskapsutveksling, også internt i legeteamet.
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten.
 • Samarbeid med pasientens pårørende og øvrige hjelpeapparat.
 • Samarbeid og formidling av kontakt med UNN og andre hjelpeinstanser, før og etter innleggelse.
 • Opplæring/undervisning av pasienter, pårørende, ansatte og studenter.
 • Grundig dokumentasjon av helsehjelp.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Godkjent spesialisering innen allmennmedisin.
 • Bred klinisk erfaring fra allmennmedisin.
 • Kunnskap om evidensbasert praksis og gjeldende behandlingsanbefalinger ihht pasienter innen somatikk og psykisk helse.
 • Kunnskap om nasjonale helsemyndigheters føringer for lov- og forskriftsverk, herunder spesielt helselovene.
 • Særlig gode evner innen kommunikasjon og muntlig/skriftlig formidlingsevne.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

  Vi ønsker at du har:
 • Erfaring fra primærhelsetjenesten og/eller spesialisthelsetjenesten.
Personlige egenskaper
 • Du har gode evner til å prioritere, vurdere og beslutte.
 • Du er nytenkende, resultat- og løsningsorientert og har god struktur i arbeidet ditt.
 • Du evner å engasjere og motivere til endring.
 • Du kan arbeide selvstendig og i team, trives i et tverrfaglig miljø og mestrer høyt tempo.
 • Du evner å skape gode relasjoner og kan samarbeide og kommunisere med mange forskjellige mennesker på ulike nivå i og utenfor organisasjonen.
 • Du har engasjement for fagfeltet/pasientgruppen og ønsker å videreutvikle kompetansen din.
 • Du motiveres av muligheten til å kunne påvirke en organisasjon i utvikling.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse.
Vi tilbyr
 • En spennende stilling i et tverrfaglig og høykompetent fagmiljø.
 • Et godt og sosialt arbeidsmiljø.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Spennende arbeidsoppgaver.
 • Lønn i henhold til kommunale tilsettingsvilkår.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Velferdsordninger med rabatterte treningsavtaler, utleie av friluftsutstyr og hytter m.m.
Annet
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse.
 • Vi ønsker at du oppgir minst to referanser.
 • Vi ber deg sende dine attester og vitnemål sammen med søknaden.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.

Kjenner du deg igjen i dette – da blir vi svært glad for å høre fra deg!
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Trude Nydal Wynn
Tittel: Avdelingsleder Medisinsk Service
Telefon: 90 92 25 08
E-post: Trude.Nydal.Wynn@tromso.kommune.no
Navn: Lars-Ole Fjellheim
Tittel: Overlege og medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 951 43 522
E-post: lars.ole.fjellheim@tromso.kommune.no
Arbeidssted
Hansine Hansensvei 90
9019 TROMSØ