Kort om arbeidsgiver
ǀ Unik institusjon       ǀ Psykisk helse       ǀ Livskvalitet
Modum Bad er en unik institusjon med en stolt historie. Som en sterk ideell, diakonal virksomhet har vi gjennom mer enn 60 år fremmet psykisk helse og livskvalitet. Virksomheten er i kontinuerlig utvikling for å kunne tilby sin tverrfaglige kompetanse tilpasset dagens og fremtidens behov innen psykisk helse.

Vi søker nå en tydelig, samlende og handlekraftig administrerende direktør med ansvar for overordnet ledelse av vår samlede virksomhet. Sentrale oppgaver vil være å styrke et attraktivt, tverrfaglig kompetanse- og forskningsmiljø og videreutvikle et kunnskapsbasert tilbud innen behandling, forebygging, sjelesorg og formidling. Det er avgjørende å sikre langsiktige rammevilkår blant annet gjennom samarbeid med Helse Sør-Øst og andre samarbeidspartnere.  Det forventes at vår nye direktør videreutvikler Modum Bad som diakonal institusjon og vil synliggjøre virksomheten lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Vi forutsetter at vår nye leder har relevant høyere utdanning og bred erfaring fra ledelse av kunnskapsmedarbeidere, gjerne innen helsesektoren. Du har god samfunnsforståelse og evner å ha et strategisk helhetsperspektiv på virksomheten. Diakonal forståelse vil være etterspurt. Vi søker en trygg leder som har utvist utpregede relasjonelle lederegenskaper og oppnådd gode resultater. Med på laget får du over 300 dedikerte medarbeidere og en organisasjon med betydelig tverrfaglig kompetanse.
Vi kan tilby en utfordrende og meningsfylt topplederoppgave i et spennende fagmiljø.  Lønn etter avtale. Arbeidssted er Modum Bad, og det kan tilbys bolig.  

Ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med partner Randi Flugstad i Amrop, tlf. 905 84 138. Styreleder Øyvind Håbrekke kan også kontaktes, tlf. 970 62 368. 
 
 
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Amrop
Kontaktpersoner
Navn: Randi Flugstad
Tittel: Partner, Amrop
Telefon: 905 84 138
Navn: Øyvind Håbrekke
Tittel: Styreleder, Modum Bad
Telefon: 970 62 368
Hjemmeside
Arbeidssted
Modum Bad
Badeveien 287
3370 VIKERSUND