Kort om arbeidsgiver
Grimstad kommune har ledig en 100% stilling med fastlønn og 20% provisjon av egenandeler og refusjoner ved Brannstasjonen legesenter. Om du ikke er spesialist i allmennmedisin tilbys ALIS stilling med praktisk og økonomisk bistand til gjennomføring av spesialiseringen. Stillingen har for tiden en liste på 700 pasienter. Legesenteret har 3 fastleger, en LIS1 og 3 helsesekretærer/sykepleiere. I tillegg har kontoret medisinstudenter i praksis. Legesenteret er etablert i nye, moderne lokaler.
Lokalene  bygges nå ut og står klar 1. mai med nye, moderne og tilpassede lokaler for god og effektiv drift. 3 nye legestillinger, i tillegg til 3 nye stillinger for helsesekretær/sykepleier, innebærer en betydelig utvidelse av senteret. Kontoret bruker Infodoc journalsystem. Legesenteret er lokalisert nær brann- og redningstjenesten og ambulansestasjon, og legesenteret har et særlig ansvar for beredskap på dagtid.

Stillingen er ledig umiddelbart.

Vi ønsker en kollega som har god kompetanse, erfaring og personlige egenskaper som passer inn i fellesskapet på legekontoret, og vi vil særlig legge vekt på samarbeidsevner og godt norsk språk.

Arbeidsoppgaver
  • Fastlegeansvar for listepasientene.
  • Gjensidig stedfortrederansvar med de andre legene på senteret.
  • Legen vil inngå i kommunens beredskapsordning for nødnettradio på dagtid.
  • Delta i legevakt ved den interkommunale legevakten i Arendal.
Kvalifikasjoner
  • Autorisasjon som lege
  • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin
Personlige egenskaper
  • Personlig egnethet og godt norsk språk er avgjørende.
  • Gode samarbeidsevner og interesse for å delta i utviklingsarbeid vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
  • En arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø og spennende arbeidsoppgaver. Gode muligheter for å delta i ulike andre legeoppgaver i kommunehelsetjenesten, samt delta i arbeidet med å utvikle nye tjenester og samhandlingsrutiner. Kommunen er en foregangskommune innen e-helse og velferdsteknologi, med en stadig mer omfattende prosjektportefølje der vi svært gjerne vil ha fastleger med på arbeidet.
  • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Grimstad kommune
Kontaktperson
Navn: Vegard Vige
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 99262690
E-post: vegard.vige@grimstad.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Brannstasjonen legesenter
Arendalsveien 32
4878 GRIMSTAD