Kort om arbeidsgiver
Åsnes legesenter er kommunalt drevet, og de fleste fastlegene jobber i åpen kurativ allmennpraksis på fastlønnsavtale etter gjeldende regelverk. Kommunens legesenter er lokalisert i nye lokaler sentralt på Flisa som ble tatt i bruk i 2020. Legesenteret byr på de beste forutsetninger for en effektiv legedrift med mål om å tilrettelegge for en stabil og fremtidsrettet legetjeneste.
Åsnes legesenter har totalt 9 fastlegestillinger og en LIS1. For tiden er det 5 spesialister i allmennmedisin. Legesenteret har velrennomerte veiledere som tar i mot både ALIS og LIS leger. Det er totalt 8 årsverk helsesekretærer, en fagsykepleier og en avdelingsleder ansatt ved legesenteret, som er organisatorisk plassert under sektor Helse Omsorg og Velferd (HOV).
Åsnes kommune er registrert som utdanningsinstitusjon, og vi har utdanningskandidater i allmennmedisin (ALIS) etter både ny og gammel ordning.

Det er for tiden 2 ledige stillinger som fastlege med oppstart snarest.

Arbeidsoppgaver
Du vil få ansvar for egen fastlegeliste og det må påregnes noe offentlig arbeid og legevakt ihht rammeavtalen. Interkommunal legevakt kveld/natt er lokalisert på Elverum. I dag er listestørrelsen mellom 1350 og 220, avhengig av mengden offentlige oppgaver. Kommunen er tilpasningsdyktige i forhold til listestørrelse som må justeres etter søkers kvalifikasjoner, erfaring og egne ønsker. Alle legene ved Åsnes legesenter deltar i daglegevakt etter oppsatt plan.

Kvalifikasjoner
Du må inneha norsk autorisasjon som lege og ha gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig. Du må ha fullført turnus eller fått godkjent tilsvarende tjeneste av Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell som gir tilgang til å praktisere som fastlege. Vi benytter Infodoc journalsystem og det er en fordel om du har kjennskap til dette fra tidligere, men opplæring vil bli gitt.

Personlige egenskaper
Du skal jobbe i et team med de øvrige legene og helsesekretærene ved legesenteret. Personlig egnethet, fleksibilitet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt. Vi ser etter deg som ønsker å jobbe med pasienter i ulike livsfaser, enten du er spesialist i allmennmedisin eller ønsker å bli det, og har en generell interesse for, og erfaring fra, allmenn- og akuttmedisin.

Vi tilbyr
Vi kan by på en spennende hverdag med svært varierte problemstillinger. Legene ved legesenteret er faglig svært dyktige, og mulighet for kompetanseutvikling er stor. Vi har egen smågruppe og vi jobber kontinuerlig med kvalitetssikring i praksis. Legesenteret er godt utstyrt med bla 24 t EKG, 24 T BT måling, spirometri og et godt utstyrt laboratorium, skiftestuer og akuttrom. Vi byr på de beste forutsetninger for en effektiv legedrift med mål om å tilrettelegge for en stabil og fremtidsrettet legetjeneste. Vi håper du ser interesse av å søke deg til oss for å jobbe i et stort fagmiljø med flere erfarne kollegaer med spennende allmennmedisinske problemstillinger.
Arbeidstaker tilsettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Åsnes kommune
Kontaktperson
Navn: Ingvild Sanne Lillemo
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 94021858
E-post: ingvild.lillemo@asnes.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Rådhusgata 6
2270 FLISA