Vi ønsker oss:
• Lege som en del av et tverrfaglig team
• Lege som vil være med på fagutvikling i rehabiliteringsfeltet

Vi tilbyr:
• Familievennlig arbeidsplass med fleksibel arbeidstid, uten vaktbelastning og med en oppgavemengde som står i stil med arbeidstida. Deltidsarbeid kan vurderes.
• Spennende stilling med varierte arbeidsoppgåver i et tverrfagleg miljø.
• Stilling som passer særs bra for en lege med erfaring fra allmennpraksis, eller som har erfaring fra andre relevante fagfelt som for eksempel fysikalsk medisin og rehabilitering, indremedisin og psykiatri.
• Fleksible ordninger i forhold til reise, opphold og utgifter
• Attraktive ordning for videre- og etterutdanning
• Forskning og utviklingsorientert fagmiljø
• Veiledning/supervisjon etter ønske og behov
• Stillingen kan også passe for deg som venter på LIS 1 plass
• Konkurransedyktige lønnsvilkår

Kontaktperson og søknad:
Andreas Hunger, overlege. Mob. 905 27 446
Elisabeth Slotsvik Kleive, adm. dir. Mob. 900 21 923
adr.:Muritunet AS, Grandegata 58, 6210 Valldal
E-post: elisabeth.kleive@muritunet.no

Søknadsfrist 1. mai 2022
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Muritunet AS
Kontaktpersoner
Navn: Andreas Hunger
Tittel: Overlege
Telefon: 905 27 446
Navn: Elisabeth Slotsvik Kleive
Tittel: Administerande direktør
Telefon: 900 21 923
E-post: elisabeth.kleive@muritunet.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad sendes: Muritunet AS
Grandegata 58
6210 VALLDAL

Send søknad på mail
Arbeidssted
Grandegata 58
6210 VALLDAL