Kort om arbeidsgiver
Grimstad kommune har i budsjett 2022 opprettet 3 nye stillinger i 100% ved Brannstasjonen legesenter for fastlege i fastlønn, om ønskelig med 20% provisjon av egenandeler og refusjoner.
Legesenteret har fra tidligere en LIS1-stilling og 3 fastleger i fast lønn. I tillegg har senteret medisinstudenter i praksis. Senteret bruker Infodoc journalsystem. Legesenteret er lokalisert nær brann- og redningstjenesten og ambulansestasjon, og legesenteret har et særlig ansvar for beredskap på dagtid.
Legesenteret bygges nå ut og står klar 1. mai med nye, moderne og tilpassede lokaler for god og effektiv drift.
3 nye legestillinger, i tillegg til 3 nye stillinger for helsesekretær/sykepleier, innebærer en betydelig utvidelse av senteret.
Om du ikke er spesialist i allmennmedisin kan stillingen etableres som opplæringsstilling - ALIS - med praktisk og økonomisk bistand til gjennomføring av spesialiseringen.
Det er i utgangspunktet ikke definert listelengde for denne stillingen, det blir vi enige om ved ansettelse.
Stillingen er ledig fra 1. mai 2022.

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for listepasientene.
 • Gjensidig stedfortrederansvar med de andre legene på senteret.
 • Legen vil inngå i kommunens beredskapsordning for nødnettradio på dagtid.
 • Delta i legevakt ved den interkommunale legevakten i Arendal.
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet og godt norsk språk er avgjørende.
 • Gode samarbeidsevner og interesse for å delta i utviklingsarbeid vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • En arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø og spennende arbeidsoppgaver. Gode muligheter for å delta i ulike andre legeoppgaver i kommunehelsetjenesten, samt delta i arbeidet med å utvikle nye tjenester og samhandlingsrutiner. Kommunen er en foregangskommune innen e-helse og velferdsteknologi, med en stadig mer omfattende prosjektportefølje der vi svært gjerne vil ha fastleger med på arbeidet.
 • Godt tilrettelagt spesialiseringsløp i ALIS-stilling
 • Lønn etter avtale
Vi ønsker en ny kollega med god kompetanse og erfaring, og personlige egenskaper som passer inn i fellesskapet på legekontoret. Vi vil særlig legge vekt på samarbeidsevner og godt norsk språk.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Grimstad kommune
Kontaktperson
Navn: Vegard Vige
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 99262690
E-post: vegard.vige@grimstad.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Brannstasjonen legesenter
Arendalsveien 32
4878 GRIMSTAD