Kort om arbeidsgiver
Ullensvang kommune har restplass som LIS1 lege ved Lofthus legekontor for perioden d.d - 31.08.22.

For informasjon ta kontakt med Therese Kolltveit, tlf.: 915 66 097, e-post: therese.kolltveit@ullensvang.kommune.no
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Ullensvang kommune
Kontaktperson
Navn: Therese Kolltveit
Tittel: Verksemdsleiar for legetenesta
Telefon: 915 66 097
E-post: therese.kolltveit@ullensvang.kommune.no
Arbeidssted
Opheimsgata 31
5750 ODDA