Kort om arbeidsgiver
Ved Sandnessjøen Legekontor er det ledig en fastlegehjemmel med en listelengde på ca 1000 pasienter. Hjemmelen er lokalisert i en veldrevet gruppepraksis med 8 andre fastleger, samt LIS-1. Det er ca 8 hjelpepersonellstillinger tilknyttet legekontoret. Legekontoret har tilgang på laboratoriefunksjoner.

Hjemmelen drives i utgangspunktet som privat næringsvirksomhet. Ny lege tilbys å tiltre en omfattende samarbeidsavtale med kommunen. Utstyr og innbo tilknyttet den ordinære allmennpraksisen eies av kommunen.

Andre tilsettingsformer kan vurderes etter søkers ønske.

Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ privat allmennlegevirksomhet på en liste med ca 1000 pasienter
 • Fastlegen plikter å delta i kommunens organiserte legevaktsordning, per tiden i en 11-delt vaktordning, med kollegial oppdekking av vakansvakter.
 • Kommunal bistilling i inntil 20 %
Kvalifikasjoner:
 • Legeutdanning med norsk autorisasjon
 • Gjennomført og godkjent LIS-1- /turnustjeneste
 • Spesialistutdanning i allmennmedisin, eventuelt pågående spesialiseringsløp i allmennmedisin
 • Tidligere erfaring med drift av fastlegepraksis
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Gode ikt-kunnskaper
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper som vektlegges:
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin
 • God klinisk vurderingsevne
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne og vilje til samarbeid både internt med kolleger, ansatte og ovenfor andre samarbeidsaktører
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
 • Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid
For ikke-skandinaviske søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dokumentasjon vedlegges søknaden

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven §20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltrede.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Alstahaug kommune
Kontaktperson
Navn: Kirsten Toft
Telefon: 75075041 / 99047100
Arbeidssted
Torolv Kveldulvsons gate 76
8800 SANDNESSJØEN