Kort om arbeidsgiver
Vi ønsker nå å styrke det rusmedisinske fagmiljøet på Lovisenberg i nyetablert TSB Rus-FACT ved Senter for psykisk helse og rus. Vi søker en engasjert og nysgjerrig lege som vil være med på å videreutvikle og å bidra til god pasientbehandling for pasientene i Rus-FACT, Lovisenberg sektor.

Stillingen er vikariat i 100% stilling i 12 måneder med mulighet for forlengelse.

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus utgjør psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) en stor og høyt prioritert del av virksomheten.
Vi er stolte av at vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i fagutvikling innen fagområdet, etablering av ambulant behandling i Rus-FACT. Vi er også langt fremme i innføring av elektroniske kartleggingsverktøy og har utviklet Lovisenberg-modellen for bruk av systematisk tilbakemeldinger (se www.kjernebatteriet.online).

I dag er tilbudet innen psykisk helsevern for voksne (PHV) og Tverrfaglig spesialisert avhengighetsbehandling (TSB) slått sammen til Senter for psykisk helse og rus. Vi er nå i full gang med å samle virksomheten i Senter for psykisk helse og rusbehandling, der forskning og fagutvikling er tett integrert med den kliniske driften. Senteret skal omfatte døgntilbud, så vel som ambulant og poliklinisk tilbud til den voksne befolkningen i de bydelene som sykehuset har ansvaret for.
I Rus-FACT blir du kollega med overlege i rus- og avhengighetsbehandling, sykepleiere, vernepleiere, psykologspesialist og sosionomer i en tverrfaglig ambulant arbeidshverdag.

Som en av to overleger i Rus-FACT vil du ikke være del av vaktordning.

Du må like utfordrende arbeidsoppgaver og må kunne jobbe godt både selvstendig og i tverrfaglige team. Vårt opptaksområde er unikt i Norge med sin forekomst av storbyproblematikk. Hos oss vil du møte erfarne og dyktige kollegaer, og vi legger vekt på trivsel, fellesskap, åpen dør og fagutvikling.

Arbeidsoppgaver:

• Undersøkelse, vurdering og utredning av somatisk, avhengighets- og psykisk helsetilstand
• Medikamentell behandling, teamarbeid og samtaleterapi
• Rådgivning til 1.linjetjenesten i bydel og bidra til rusmedisinskfaglig utvikling
• Veiledningsansvar ved eventuell LIS i rus- og avhengighetsspesialisering
• Integrert rusbehandling og behandling av samtidige psykiske og somatiske lidelser
• Samarbeid med OUS, LAR, fastleger, helse- og sosialtjenesten i bydel og samarbeidspartnere om tilrettelegging og oppfølging av pasienten
• Kontakt og samarbeid med pårørende og nettverk, jfr Pakkeforløp TSB
• Samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste, særlig OUS som har områdeansvar TSB
• Rus-Ambulante tjenester og arenafleksibilitet

Kvalifikasjoner:

• Autorisasjon som lege
• Godkjent spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, eller ønsker å bli det
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
• Evne til fleksibilitet og å arbeide selvstendig

Personlige egenskaper:
  • Ved ansettelse vil personlig egnethet bli vektlagt
  • Redelig og ansvarsbevisst
  • Positiv, raus og inkluderende
  • Skape resultater og se løsninger sammen pasienter, samarbeidspartnere og kollegaer.
  • Være fleksibel og like å jobbe tverrfaglig
  • Være positiv, initiativrik og løsningsorientert
  • Engasjement og evne og vilje til nytenkning
  • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
  • Evne til å være pragmatisk
  • Trives med å arbeide selvstendig
Vi søker en engasjert overlege som liker å arbeide i team og ha oppfølging i pasientens nærmiljø. Du vil bli del av et aktivt og tverrfaglig fagmiljø hvor du vil ha overlege kollega i teamet.
Det er et velfungerende team med et godt arbeidsmiljø. Det er et stort fagmiljø for overleger i Senter for psykisk og rusbehandling, med ukentlige fagmøter og regelmessig overlegeveiledning. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner blir vektlagt.

Vi tilbyr et aktivt, mangfoldig og tverrfaglig fagmiljø som er i spennende utvikling. Du vil få god pensjonsordning i KLP og vi har sosiale ordninger tilsvarende statlige helseforetak. Sykehuset tilbyr d
eltakelse i et aktivt bedriftsidrettslag og gode velferdsordninger.
Spørsmål om stillingen kan rettes til medisinskfaglig rådgiver Martin Åm, eller til seksjonsleder Torgeir Hjellnes.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Ruspoliklinikken, Senter for psykisk helse og rus
Kontaktpersoner
Navn: Torgeir Hjellnes
Tittel: Seksjonsleder TSB Ruspoliklinikken
Telefon: 982 44 859
Navn: Martin Åm
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 997 26 573
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0440 OSLO