Kort om arbeidsgiver
Rælingen kommune har til sammen 13 fastlegehjemler fordelt på 3 legekontor. Det er 2 LIS1- leger i kommunen og 3 kommunale leger som er fast ansatt på kommunens sykehjem og helsestasjoner.

Arbeidsoppgaver
  • Allmennlegeoppgave som fastlege med liseansvar for pasienter
  • Kollegial fraværsdekning for senterets øvrige leger
  • Ingen offentlige legeoppgaver pr i dag
  • Ingen pliktig deltagelse i kommunal legevakt pr i dag, men kan måtte påregnes i fremtiden. Muligheter for deltagelse i legevaktturnus ved ønske.
 
Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS1/turnus eller tilsvarende
  • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin
  • Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig
  • Ved ansettelse må politiattest fremlegges
Personlige egenskaper
  • Ved tilsetning legges det betydelig vekt på personlig egnehet og gode samarbeidsevner
  • To referanser bes oppgitt
Stallbakken legesenter 
Vi er et legesenter med tre fastleger samt en turnuslege og medarbeidere, sentralt plassert i Rud distrikt i Rælingen med lett kommunikasjon til Strømmen og Lillestrøm.
Vi er et moderne og fremoverlent kontor som bruker Pridok journalsystem, utstrakt bruk av teknologiske løsninger for å lette hverdagen for oss selv og pasientene. Vi veileder studenter, unge kolleger og driver undervisning og veiledning i bruk av ultralyd i klinisk praksis. Ny kollega med sammenfallende interesser vil vi ønske varmt velkommen til vårt lille men svært hyggelige og støttende miljø.

Spørsmål vedrørende overtagelsen eller praksisen, rettes til:
Cahn Le Nygaard ved Stallbakken legesenter på tlf 997 00 855.
 
Fjerdingby legesenter
Fjerdingby legesenter er et veletablert 5 legesenter +LIS 1 lege.
Vi har gode administrative og faglige rutiner. Senteret har dyktige og stabile medarbeidere.
010922 flytter vi inn i nye lokaler (Ravinen) sentralt i Rælingen kommune. Legesenteret benyttet CGM journalsystem.

Spørsmål vedrørende overtagelsen eller praksisen, rettes til: 
Elny Aune ved Fjerdingby legesenter på tlf 908 73 501.

Andre opplysninger
Kommunen tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin og er registrert utdanningsvirksomhet.
Kommunen følger vanlige vilkår for avtalehjemler, som fremgår av lov, forskrift og avtaler.

Hjemlene utlyses som nullister, men det vil være mulighet for rask oppbygging av listene grunnet stor tilflytning til kommunen, lange ventelister hos flere fastleger og overflytting av pasienter fra andre legers lister grunnet ønske om reduksjon av pasientantall.
Ønsket oppstartsdato 1. september 2022

Det bes om at søker spesifiserer hvilke legesenter det søkes om hjemmel, og eventuelt om det søkes hjemmel ved begge legesentrene.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Rælingen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Marit Grødum
Tittel: Avdelingsleder for samfunnsmedisin
Telefon: 415 87 421
E-post: marit.grodum@ralingen.kommune.no
Navn: Paola Sjøqvist
Tittel: Assisterende kommuneoverlege
Telefon: 92867474
E-post: paola.maria.sjoqvist@ralingen.kommune.no
Arbeidssted
Fjerdingby legesenter/ Stallbakken legesenter
Bjørnholdthagan 6
2008 FJERDINGBY