Kort om arbeidsgiver
Regnbuen Legekontor er et AS med to etablerte hjemler. Kontor lokalisert vis a vis Liertoppen Kjøpesenter 50 meter fra bussholdeplass. Kontoret er godt utstyrt med CGM via ekstern hosting løsning og bruker Fürst laboratorium og Drammen sykehus for analyser. Lokalene er fra 2011 i første etasje med universell utforming, tre moderne legekontor, eget gynrom, ultralyd, integrert spirometri EKG osv. Legekontoret er leietagere på et tverrfaglig senter med to psykologer med avtalehjemmel, fysioterapeut, og naprapat. På Regnbuen helsesenter finnes også to treningssaler med mer enn 30 gruppetimer som drives som egen enhet, det er også pågående kursvirksomhet med fokus på egeninnsats og forebyggende helse.
 
Mer info på hjemmesiden www.regnbuenhelsesenter.no.
 
Listekapasiteten i Lier totalt er for øyeblikket for lav og det er forventet rask tilstrømming til ny nullhjemmel. De etablerte legene ved senteret har begge fulle lister. Nullhjemmel skal startes med listetak på 500 pasienter. Når listen blir full kan legen fritt heve taket opp til 1000 pasienter om vedkommende ønsker dette.
Det forventes at ny lege må inngå internavtale med eksisterende leger. Det kan forventes et vederlag for inntreden i etablert praksis. Kommunen er ikke delaktig i internavtalen med kontoret.
Fastlege plikter å delta i interkommunal legevakt, og kan pålegges 7,5 timer kommunal deltidsstilling (p.t. er det ingen slik kommunal tjeneste, men tiltredene lege kan ønske seg tjeneste). Fastlegen er selvstendig næringsdrivende. Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges før signering av kontrakt.

Anbefaler å lese legeforeningens dreiebok https://www.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/drift-av-legekontor/kjop-og-salg-av-praksis/dreiebok-for-overdragelse-av-allmennlegepraksis/

Arbeidsoppgaver
Lier kommune inngår individuell fastlegeavtale med legen.

Fastlege plikter å delta i interkommunal legevakt, og kan pålegges 7,5 timer kommunal deltidsstilling (p.t. er det ingen slik kommunal tjeneste, men tiltredene lege kan ønske seg tjeneste).

Fastlegen forventes å levere legetjenester til sine listeinnbyggere og samarbeide med andre instanser i henhold til fastlegeforskriften og annet gjeldene lovverk
(statsavtalen, ASA4310, SFS2305, helsepersonelloven osv.) 

Kvalifikasjoner
  • Gjennomført LiS1 eller turnustjeneste etter gammel ordning og inneha norsk autorisasjon med full refusjonsrett fra HELFO.
  • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin, være under spesialisering eller være godkjent allmennlege etter gammel ordning. Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjeldende fom. 01.03.2017.
  • Gode norskkunnskaper
  • Erfaring fra allmennmedisin og god kjennskap til norsk helsevesen vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
  • Interesse for allmennmedisin og forebyggende arbeid inkludert egeninnsats
  • Evne til å jobbe selvstendig, men også gode samarbeidsevner
  • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
  • Personlig egnethet til pasientbehandling
  • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
  • Samarbeidende legers preferanser vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
Lier kommune har godt samarbeid med sine fastleger. Det er for tiden 23 hjemler i kommunen fordelt på 7 legekontor. Det avholdes ALU 4 ganger i året og det er godt oppmøte. Lier er registrert utdanningsvirksomhet. Dersom kandidat er i ny spesialiseringsordning vil vedkommende tilbys ALIS-avtale ved oppstart. 

For nærmere opplysninger om legesenteret, drift og liknende ta kontakt med eksisterende hjemmelshavere Stig Bruset (epost: stigab@online.no ) og Gard Bruset (epost: bruset@gmail.com) 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lier kommune
Kontaktperson
Navn: Ingrid Bjerring
Tittel: Kommuneoverlege
E-post: kommuneoverlegen@lier.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Vestsideveien 2
3401 LIER