Kort om arbeidsgiver
Da en av våre avtalespesialister skal slutte blir det innenfor fagområdet øyesykdommer ledig 50 % avtalehjemmel lokalisert i Oppdal. Det skal ikke utføres kirurgi i praksisen. Søker må være særskilt oppmerksom innføringen av et felles regionalt journalsystem (Helseplattformen), og at det arbeides for at avtalespesialistene skal ha egen lisens. For å skape balanse og stabilitet innen dette fagområdet i denne delen av regionen krever dette godt samarbeid med St. Olavs Hospital HF, og avtalespesialisten skal bidra til høy kvalitet i pasientforløp og vektlegge forløp som sikrer kort ventetid.

Arbeidsoppgaver
Legen skal drifte praksis i samsvar med til en hver tids gjeldende rammeavtale mellom Helse Midt- Norge RHF og Den norske legeforening.
Legen skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål, prioriteringsveiledere, og til enhver tid gjeldende lovgivning
Legen skal inngå en individuell avtale med det regionale helseforetaket
Legen skal inngå samarbeidsavtale med det lokale helseforetaket, og som blant annet skal bidra til gode pasientforløp og kortere ventetid
Legen skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i Rammeavtalen
Legen skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR)
Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming
Legen skal sørge for gode rutiner for næringsvirksomhet

Kvalifikasjoner
Utdannet spesialist i øyesykdommer
Det forutsettes god utredning- og behandlingskompetanse
Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
Erfaring og praksis som spesialist
Må beherske norsk, både muntlig og skriftlig.

Søkere vurderes ut fra kvalifikasjoner og personlige egenskaper beskrevet i søknad, samt CV og intervju. 
HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR».  Kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges ved søknaden.
Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Midt-Norge RHF
Kontaktpersoner
Navn: Karin Bostad
Tittel: Rådgiver
Telefon: 412 14 382
Navn: Arnt Egil Hasfjord
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 413 22 145
Hjemmeside
Arbeidssted
,
7340 OPPDAL