Kort om arbeidsgiver

Overleger / LIS i akutt- og mottaksmedisin
Sykehuset i Vestfold har et Akuttsenter for mottak og behandling av pasienter med skader og akutt
somatisk sykdom. Akuttsenteret tar årlig imot ca 35.000 pasienter til
vurdering, sykehusinnleggelse og akutt poliklinisk behandling. Akuttsenteret inneholder akuttmottak, skadepoliklinikk og avklaringspost for utredning, observasjon og behandling.
Flere pasientgrupper med forventet kortvarig sykehusopphold avklares og ferdigbehandlet i Akuttsenteret. Det er etablert en radiologisk enhet
med røntgen og CT i Akuttsenteret.

Akuttsenteret har en sentral rolle i sykehusets beredskapsorganisasjon og ivaretar flere viktige
funksjoner i den akuttmedisinske kjeden. Akuttsenteret har ca 150 ansatte
fordelt på leger, sykepleiere, helsesekretærer og andre personellgrupper. Leger
i ulike vaktlag utgjør viktige roller og arbeidsoppgaver i den akutte
pasientbehandling.
Sykehuset i Vestfold har som ambisjon å utvikle rollen for akutt- og mottaksmedisineren som en
sentral aktør i arbeidet med mottak, vurdering og oppstart av behandling av nye
pasienter. Vi søker etter flere leger som ønsker å være med på og bidra til spennende
faglig utvikling.

Akutt- og mottaksmedisinere vil få kontinuitet i mottaksarbeidet og opparbeide kompetanse
til å kunne håndtere akuttmedisinske tilstander på tvers av pasientenes fagtilhørighet. Sykehuset skal etablere en robust fagseksjon i akutt- og mottaksmedisin med åtte stillinger. Med denne utlysningen utvides antall legestillinger
i akutt- og mottaksmedisin til minst seks, og utgjør et viktig skritt i utviklingen
av et fagmiljø med både kapasitet og kompetanse til å bidra i bredden av
problemstillinger i mottak.

I tillegg til utlysning av faste stillinger, er det også mulighet for vikariat etter nærmere avtale. 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid i akuttmottak og avklaringsenhet i Akuttsenteret
 • Delta i vaktordning for akutt- og mottaksmedisin (6-delt, utvides ved rekruttering)
 • Samarbeid og oppgavefordeling mot øvrige vaktlag 
 • Pasientlogistikk og flyt internt i Akuttsenteret og mot øvrige kliniske enheter
 • Rådgivning og veiledning av primærhelsetjenesten i akutte problemstillinger
 • Gjennomføre spesialisering innen Akutt- og mottaksmedisin
 • Utvikle kompetanse og ferdigheter i akuttmedisinsk ultralyd og andre relevante akutte prosedyrer
 • Bidra til oppbyggingen av et robust og tverrfaglig miljø innen akuttmedisin ved SiV  
 • Veiledning og utdanning av LIS i akutt- og mottaksmedisin og andre spesialiteter
 • Forbedringsarbeid relatert til behandlingskvalitet og systemytelse    

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i akutt- og mottaksmedisin, alternativt annen relevant spesialitet (andre indremedisinske fag, kirurgi, ortopedi, anestesi, nevrologi, pediatri, gynekologi, allmennmedisin) kan ansettes som overlege
 • Søkere som har annen fagbakgrunn/spesialistgodkjenning vil ha mål om videre spesialisering i akutt- og mottaksmedisin gjennom kurs, intern opplæring og gjennomføring av læringsmål internt og i rotasjonstjeneste
 • Bred erfaring fra klinisk sykehusdrift
 • Ansettelse som lege i spesialisering (LIS) er også aktuelt. For tilsetting som LIS vil det være ønskelig at søkeren er ferdig med felles del av spesialistutdanningen, som som fullført felles læringsmål for indremedisinske fag (FIM-læringsmål) eller tilsvarende relevant kompetanse.
 • Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse 
 • God forståelse for norsk helsevesen

Personlige egenskaper

 • Liker utfordringene med å behandle akutt- og kritisk syke
 • Trives godt med å jobbe tverrfaglig i team     
 • Motiveres av å forbedre helsetjenester
 • Har gode evner til å samarbeide og dele erfaringer/kunnskaper 
 • Er fleksibel og ansvarsbevisst
 • Er åpen for endringer og ser muligheter i å utforske nye løsninger 
 • Har evne til å jobbe med høyt tempo og er vant til å prioritere arbeidsoppgaver
 • Personlig egnethet vektlegges     

  Vi tilbyr

  • Spennende arbeidsoppgaver i nytt akuttsenter
  • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

   Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Sykehuset i Vestfold HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Vidar Ruddox
  Tittel: Avdelingssjef
  Telefon: 91884818
  Navn: Gustav Trygve Siqueland
  Tittel: Seksjonsoverlege
  Telefon: 91612511
  Navn: Runar Danielsen
  Tittel: Avdelingssjef
  Telefon: 45506566
  Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Akuttsenter - fagressurs, Sykehuset i Vestfold HF
  Halfdan Wilhelmsens alle 17
  3103 Tønsberg