Kort om arbeidsgiver

100 % fast stilling ledig fra 01.09.2022 eller etter avtale

Psykiatrisk avdeling har ledig nyopprettet stilling for overlege ved psykiatrisk akuttmottak (PAM). Psykiatrisk avdeling består av 9 døgnseksjoner samt voksenhabiliteringstjenesten. Avdelingen har lokaler i nytt sykehus på Kalnes i Sarpsborg.

Stillingen er tilknyttet psykiatrisk akuttmottak. Mottaket blir utvidet til 12 sengeplasser og liggetiden er 1-2 døgn. Seksjonen tar også imot DPS-pasienter som innlegges akutt fra kl. 22.00-08.00. Mottaket har godt kvalifisert personell med høy bemanningsfaktor. Det er 4 overleger ved seksjonen samt LIS. Seksjonen ivaretar også avdelingens intensivfunksjon. Overlege vurderer pasientene for videre behandling eller utskrivelse.
 

Arbeidsoppgaver

 • Psykiatriske diagnostiske vurderinger av akuttinnlagte pasienter
 • Ved tvangsinnleggelser utarbeides vedtak ihht. Psykisk helsevernloven 
 • Vurdering av samtykkekompetanse
 • Vurdering av behandlingsbehov
 • Samarbeid innad i seksjonen og med pårørende, kommune og DPS/TSB 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri eller LIS som er i sluttfasen av spesialisering
 • Norsk autorisasjon
 • Erfaring fra akuttmottak/akuttpsykiatri

Personlige egenskaper

 • God evne til selvstendige vurderinger og beslutninger omkring akuttpsykiatriske problemstillinger
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø i nye lokaler
 • Bakvaktordning med hjemmevakt (pt.16-delt)
 • Lønnstillegg for utvidet arbeidstid
 • Rekrutteringstillegg kr. 105 800 per år
 • Kurs og opplæring innen akuttpsykiatri
 • Avtalefestet overlegepermisjon
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Knut-Erik Hymer
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 934 81 036
Arbeidssted
Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering - Psykiatrisk akuttmottak, voksen
Sykehuset Østfold Kalnes, Sarpsborg
1714 Grålum