Kort om arbeidsgiver

Psykiatrisk avdeling har 2 ledige 12 mnd. vikariat for overlege. Tiltredelse 1. september 2022 eller etter avtale

Psykiatrisk avdeling søker 2 spesialister i psykiatri, primært til to av våre seksjoner for psykosebehandling. Seksjonene gir et behandlingstilbud til pasienter med psykoselidelser og rusutløste psykoser. Seksjonene følger pasientforløp psykose som gir en god beskrivelse av innholdet i hele behandlingsforløpet. Seksjonene har psykiatere, psykologspesialist, LIS, sosionom og godt kvalifisert miljøpersonell.

Seksjonenes behandlingstilbud kan deles i to faser; diagnostisk utredning/kartlegging i et strukturert og trygghetsskapende behandlingsmiljø og en behandlings-/rehabiliteringsfase hvor målet er forbedret funksjonsnivå slik at pasienten kan motta behandling på et lavere omsorgsnivå.

Dersom behovet for vikar ved disse seksjonene endres, vil overlegen kunne flyttes til annen seksjon i psykiatrisk avdeling.

Stillingene inngår i avdelingens vaktsystem. Det er pt.16-delt  bakvaktsordning med hjemmevakt.
  

Arbeidsoppgaver

 • Overlegen har det faglige ansvaret i seksjonen sammen med psykologspesialist
 • Karlegging, utredningsarbeid, diagnostisering, behandling samt behandlingsintervensjon står sentralt

Kvalifikasjoner

 • Det søkes spesialist i psykiatri eller LIS som i nær fremtid blir ferdig med spesialisering som har god innsikt og kunnskap omkring psykoselidelser og arbeid med akuttpsykiatri i vaktsammenheng
 • Norsk autorisasjon
 • Erfaring med og evne til samarbeid og kommunikasjon vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Søkeren må ha gode norskkunnskaper
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr

 • Utfordrende psykiatrisk arbeid i et godt kollegialt og tverrfaglig fagmiljø
 • Delta på kurs og konferanser innenfor fagfeltet
 • Inngår i pt.16-delt bakvaktordning
 • Rekrutteringstillegg kr 105 800 per år 
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Knut-Erik Hymer
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 934 81 036
Arbeidssted
Psykiatrisk avdeling
Kalnesveien 300
1714 Grålum