Kort om arbeidsgiver

Avdeling døgn er en av fire avdelinger innen PH-BURA. Innenfor avdeling døgn har vi 3 sengeposter som har ansvar for døgntilbud/innleggelser i sengepost for barn og ungdom i alderen 0-18 år. hovedoppgaven er å diagnostisere, gi råd / veiledning og behandling til barn / ungdom og deres familier.

Post M1 er en akutt psykiatrisk sengepost for ungdom i alderen 13-18 år. Vi har 6 sengeplasser, både til akutte og planlagte innleggelser med utredning, behandling og tett samarbeid med pårørende og andre instanser.  Hovedtyngden av innleggelsene er akutte fra våre samarbeidpartnere internt på sykehuset, fastleger, legevakt og privatpraksiser. Ungdoms postene har også ansvar for øyeblikkelig hjelp for barn under 13 år i helger og høytider.

Vi har ledig fast stilling fra 01.05.22, men med mulighet for å begynne etter sommeren.

Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting av alle som yter tjeneste til mindreårige eller personer med utviklingshemning. Attester kreves fremlagt før ansettelse foretas og gjelder bare for den som får tilbud om ansettelse.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Som behandler gjør du utredning og evt. behandling av psykiske lidelser.
 • Det legges stor vekt på tverrfaglig samarbeid og samarbeid med pårørende, skole og eventuelt andre instanser som er inne i bildet.
 • Det jobbes i tverrfaglige team rundt hver enkelt ungdom.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist inne barn- og ungdomspsykiatri, eventuelt voksenpsykiatri
 • Psykolog med lisens kan også søke
 • Gode skriftlig dokumentasjonevner
 • Ønskelig med relevant kunnskap, yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Høy motivasjons evne for pasientgruppen og deres pårørende
 • Gode samarbeidsevne på tvers av av profesjoner, yrkesgrupper og forvaltningsnivå
 • Vi søker en medarbeider med som trives med tidvis høyt arbeidspress, med evne til å gjøre selvstendige vurderinger.
 • Fleksibel, strukturert og målrettet
 • Godt humør er en fordel
 • Personalia egnethet  vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv post og avdeling med høy fagkompetanse og sterk vekt på kvalitet og brukerperspektiv
 • Faglig og personlig utvikling
 • Nært samarbeid med andre avdelinger i klinikken, samt opp mot kommunene
 • Sykehuset har en utstrakt forskningsvirksomhet. 
 • Avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon og har fordypningsgrupper innenfor flere fagområder.
 • Arbeidet i sengepost er spennende og variert, mange forskjellige tilstandsbilder og et dynamisk og engasjert miljø.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Asbjørn Lindland
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 51 51 51 12
E-post: ali@sus.no
Navn: Pål Strandenæs Lode
Tittel: Postleder
Telefon: 51 51 50 55
E-post: palslo@sus.no
Arbeidssted
Avdeling PBU døgn, post M1 - Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Block Thorsens gate 25
4016 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image