Kort om arbeidsgiver
Bli kjent med Den norske legeforening


Legeforeningen har i dag 5 veilederkoordinatorer i 35 % stilling i allmennmedisin.

En av disse går av med pensjon 31.12.2022 og vi søker derfor engasjert, erfaren og utdannet gruppeveileder i allmennmedisin til denne stillingen.

Koordinatorene samarbeider og fordeler arbeidsoppgaver innad i gruppen. Hovedoppgave er å utdanne nye og etterutdanne gruppeveiledere, samt å drifte systemet med veiledningsgrupper i allmennmedisin praktisk og pedagogisk. Det innebærer blant annet å holde oversikt over venteliste, prioritere kandidater, holde fortløpende kontakt med gruppeveilederne og oppstart av nye grupper etter behov. De utarbeider konsepter og faglige veivisere til veiledningsgruppene.

Nødvendig kvalifikasjon:
Spesialistutdannelse i allmennmedisin, utdannet gruppeveileder i allmennmedisin, og et ønske om å bli veilederkoordinator.

Stillingen krever tilstedeværelse én fast dag i uken i Legenes hus i Oslo (for tiden torsdager), i tillegg til bevegelig tid. Koordinatoren vil ha ansvar for veiledningsgrupper på Østlandet, men ansvarsområdet kan justeres etter avtale koordinatorene imellom.

Ønsket tiltredelse er 1. november 2022. Stillingen rapporterer til utdanningssjef i seksjon for utdanning – drift, og er organisert som del av Medisinsk fagavdeling i sekretariatet.

Spørsmål om stillingen kan rettes til veilederkoordinator Kristin Prestegaard eller til utdanningssjef Merete Dahl

Vi ønsker søknad med CV, vitnemål, attester og annen relevant dokumentasjon. Søknad sendes via Finn.no. 
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Den norske legeforening
Kontaktpersoner
Navn: Kristin Prestegaard
Tittel: Veilederkoordinator
Telefon: 924 35 492
Navn: Merete Dahl
Tittel: Utdanningssjef
Telefon: 913 43 495
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Christiania torv 5
0158 OSLO
Søk på stillingen