Kort om arbeidsgiver

Seksjon for revmatologi har nå ledig et vikariat i 100 % stilling for lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten revmatologi f.o.m. 15.05.22-30.09.22

Seksjon for revmatologi består av to enheter, en enhet for voksenrevmatologi og en enhet for barne- og ungdomsrevmatologi. Vi har høy klinikk og forskningsaktivitet.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

Vaktgående stilling (6-delt primærvakt). Legearbeid fordelt på poliklinikk, dagenhet og sengepost.
Kandidaten vil i løpet av ansettelsesperioden rotere mellom enhet for voksenrevmatologi og enhet for barne- og ungdomsrevmatologi, men i utgangspunktet mest ved voksen revmatologisk enhet.

Kvalifikasjoner

  • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge.
  • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus).
  • Vi ønsker primært en kandidat som har noe erfaring fra indremedisinsk avdeling.
  • Vi ønsker en kandidat som har interesse for revmatiske systemsykdommer og en ambisjon om å bidra til videre utvikling av fagets kompetansegrunnlag.

    Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn

Personlige egenskaper

Vi søker en kandidat som har faglig kompetanse, fleksibilitet og gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

  • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
  • Godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Helena Andersson
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 99223230
E-post: handerss@ous-hf.no
Arbeidssted
Seksjon for revmatologi, Oslo universitetssykehus HF
Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20
0372 Oslo