Overlege i psykiatri/ LIS3, Habiliteringstjenesten for voksne - Klinikk psykisk helsevern - Allmenn, rehabilitering og sikkerhet - Avd. for psykose og rehabilitering

Enheten har den sørlige delen av Trøndelag som ansvarsområde. Målgruppen er mennesker med medfødte eller tidlig ervervede sammensatte funksjonshemminger.  Enheten er godkjent som psykiatrisk poliklinikk og har for tiden 27 årsverk bestående av leger, psykologer, vernepleiere, pedagoger, sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter. 

 

Habiliteringstjenesten for voksne er pr. i dag lokalisert på Brøset, men skal flyttes til naturskjønne Østmarka medio 2022.

 

Habiliteringstjenesten for voksne søker overlege/ LIS3 i psykiatri i 100 % fast stilling.

LIS3 oppfordres også til å søke. Andre spesialiteter kan også vurderes som relevante for stillingen. Ta gjerne kontakt for nærmere avklaring.

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling.
 • Lovpålagt veiledning av kommunalt personell.
 • Delta i utviklingen av det medisinske tilbudet ved seksjonen.
 • Legespesialist er en del av et tverrfaglig team. Det arbeides i stor grad tverrfaglig og ambulant.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker fortrinnsvis ferdig spesialist, men oppfordrer også LIS3 som nærmer seg ferdig spesialisering å søke.
 • Interesse og erfaring fra pasientgruppa vektlegges.
 • Den som søker må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.
 • Det er en fordel med førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

 • Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, samarbeidsevne og evne til selvstendig arbeid.
 • Evne til å skape trivsel i en travel arbeidshverdag.
 • Fleksibilitet i forhold til faglige oppgaver og reisevirksomhet.

Vi tilbyr

 • Et engasjert og positivt fagmiljø som verdsetter flerfaglighet.
 • Legekollegium bestående av fire spesialister med voksenpsykiater, barnepsykiater og nevrolog.
 • Deltakelse i nasjonalt nettverk for leger i habilitering.
 • Mulighet for samarbeid med døgnavdeling dedikert til pasientgruppa.
 • Flytting til flotte nyoppussede lokaler på Østmarkneset i 2022.
 • Lønn ihht. gjeldende overenskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordning. 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring. 
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA).
 • Evt. vaktdeltakelse kan diskuteres.
 • Stor fleksibilitet i fht arbeidstid. Perfekt for småbarnsforeldre!

Andre opplysninger

 • Med hjemmel i Helsepersonelloven § 18 kreves politiattest ved tilsetting.
 • Vennligst oppgi to referanser.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Sidsel Jullumstrø
Tittel: seksjonssjef
Telefon: 72 82 36 30
Navn: Mette Elise Tunset
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 45865850
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk Psykisk helsevern - Allmenn, rehabilitering og sikkerhet, Avd. for psykose og rehabilitering, Habiliteringstjenesten for voksne 
Brøsetvegen 100
7046 Trondheim