Kort om arbeidsgiver
For en bedre fastlegehverdag tilbyr Tromsø kommune bl.a. økt basistilskudd, etableringstilskudd på kr. 150 000,- til oppkjøp av nyopprettet hjemmel og kommunal sykeforsikring. Kommunen tilbyr også ALIS avtale med utdanningstilskudd.

Enhet for helsetjenester i Tromsø kommune har ansvaret for fastlegeordningen i kommunen. Tromsø har i dag tolv private legekontor og ett kommunalt legekontor med til sammen 80 fastleger.

Kommunen skal nå opprette to nye selvstendig næringsdrivende fastlegehjemler ved Kroken Legekontor, som er ett av våre private legekontor. 

Kroken Legekontor er en fire-legers praksis. Legekontoret er organisert som et AS. Kontoret har for tiden tre helsesekretærer. Journalsystemet er CGM Journal. Oppstart etter avtale.

Kommunen inngår fastlegeavtale med hjemmelsinnehaver. Det kan påregnes inntil 7.5 timer pr. uke kommunal deltidsstilling. Hjemmelsinnehaver plikter deltakelse i kommunal legevakt. Hjemmelsinnehaverne til de nyopprettede fastlegehjemlene må kjøpe seg inn i legekontorets etablerte kontorfellesskap. 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført turnustjeneste/LIS1.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre ALIS-utdanning.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål.
Vi ønsker at du har
 • Erfaring fra klinisk allmennmedisin.
 • Erfaring fra privat praksis. 
Personlige egenskaper
 • Det blir lagt vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner, samt personlig egnethet for privat allmennpraksis. 
Vi tilbyr
 • Etableringstilskudd på 150 000,- til oppkjøp av nyopprettet fastlegehjemmel.
 • Tilbud om forskudd på basistilskudd.
 • Kommunalt forsterket basistilskudd pr. pasient opptil 1000 pasienter, gjeldende t.o.m. 30.06.2025. 
 • Kommunal sykeforsikring i form av 60% praksiskompensasjon for barns/-eget sykefravær inntil 10 dager pr. år gjeldende til 30.06.2025.
 • Utviklende arbeidsoppgaver i et etablert fastlegefellesskap med flere spesialister i allmennmedisin.
 • Inngåelse av avtale som fastlege i tråd med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
 • ALIS avtale med utdanningstilskudd- inntil 300 000,- pr. år i spesialiseringsforløpet, 8 % veiledning og individuell utdanningsplan. 
Annet
 • Søker bes oppgi to referanser.  
 • Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter. 
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.
 • Ta gjerne kontakt med oppgitt legekontor/kontaktpersoner for flere opplysninger.         
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ann-Trude Notø
Tittel: Fastlege Kroken legekontor
Telefon: 975 37 465
E-post: anntrudenoto@yahoo.no
Navn: Helga Kramvik
Tittel: Enhetsleder helsetjenester
Telefon: 928 19 494
Arbeidssted
Kroken legekontor AS
B A Løvolds veg 12
9022 KROKELVDALEN