Kort om arbeidsgiver
Det er to ledige fastlegehjemler hos Bylegene AS på Jessheim. Listestørrelse henholdsvis 1300 (2. gangs utlysning) og 1400 pasienter. Bylegene AS er et legesenter med fire fastleger, etablert i 2014. Legesenteret er lokalisert i moderne lokaler sentralt i Jessheim, 30 minutter fra Oslo og 8 minutter fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Legesenteret benytter CGM journalsystem. For mer informasjon om kontoret, se egen hjemmeside på www.bylegene.no.
Kommunen er registrert som utdanningsvirksomhet i allmennmedisin og det legges til rette for spesialisering.

Arbeidsoppgaver
  • Individuell fastlegeavtale etter fastlegeforskriften med uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
  • Deltagelse i interkommunal legevakt i moderne lokaler på Campus Gardermoen
  • Kommunal bistilling inntil 7,5 timer ukentlig kan pålegges. Det er for tiden ingen kommunal bistilling knyttet til avtalene
  • Spennende og godt fagmiljø
  • Veldrevet legesenter i nyoppussede lokaler med gode kolleger
Kvalifikasjoner
  • Medisinsk embetseksamen med norsk autorisasjon som lege
  • Fullført turnus/LIS1
  • Spesialist/påbegynt spesialisering i allmennmedisin. Dersom du er under spesialisering, er det mulighet for Nasjonal ALIS-avtale
  • Må beherske norsk språk godt, både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
Det legges vekt på personlig egnethet i forhold til å drive allmennpraksis og passe inn i et etablert miljø.

Vi tilbyr
Uselektert kurativ allmennpraksis ved Bylegene AS. Nye fastleger forutsettes å inngå kollegial samarbeidsavtale med de andre legene ved kontoret, og det må oppnås enighet om overdragelse av praksis med legene som slutter. Tiltredelse etter avtale.
I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven § 20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. 
Søknadene vil bli behandlet fortløpende.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ullensaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Torkil Rabbum
Tittel: Fastlege
Telefon: 95291701
E-post: rabbum@bylegene.no
Navn: Einar Kristian Borud
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 48491721
E-post: einar.kristian.borud@ullensaker.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Veiberggata 7
2050 JESSHEIM