Kort om arbeidsgiver
Vi skal ansette ny avdelingssjef for Senter for kreftbehandling (SFK). SFK er lokalisert i Kristiansand, med områdefunksjoner for Agder.

SFK har et bredt repertoar innenfor medisinsk og stråleterapeutisk onkologi. Avdelingen har et kostnadsbudsjett på 98 mill. kr i 2021, og ca 75 faste årsverk/89 brutto årsverk, fordelt på 119 medarbeidere. Vi er organisert med poliklinikk for medikamentell kreftbehandling, stråleterapienhet og sengepost for lindrende behandling. Avdelingen har i dag en administrativ enhetsleder, som også gir lederstøtte.

Årlig gjennomføres omlag 4.600 cytostatikainfusjoner, ca 950 behandlingsserier i stråleterapi, og totalt ca 8.100 polikliniske konsultasjoner, i tillegg til ca 450 døgnopphold. SFK har onkologisk poliklinikk i Arendal, og gir veiledning til kreftpoliklinikken i Flekkefjord. SFK driver aktiv forskning, og har egne forskningssykepleiere.

Multidisiplinær tilnærming er et sentralt prinsipp i kreftbehandlingen i Sørlandet sykehus HF (SSHF), og onkologene samarbeider tett med andre fag om kreftdiagnostikk og –behandling.

Helseforetakets kreftprogram skal oppdateres i 2022/23, og avdelingssjef SFK vil få en sentral rolle i dette arbeidet.

Avdelingssjef skal være en samlende kraft i et høykompetent arbeidsfellesskap med mange yrkesgrupper og samarbeidende instanser og avdelinger, og ha en sentral posisjon i klinikken. Klinikken ønsker flere leger i avdelingssjefsstillinger.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver
 • Overordnet ansvar for kvalitet, pasientsikkerhet, pasientbehandling, personal, drift og økonomi
 • Utvikle rollen som en sentral aktør/drivkraft innenfor kreftomsorgen i SSHF
 • Utøve god ledelse og bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø
 • Videreutvikle kvalitet og pasientsikkerhet
 • Aktivt arbeide med rekruttering, oppgavedeling, digitalisering og effektivisering, for å sikre bærekraft
 • God kommunikasjon og kontakt med samarbeidende avdelinger, instanser og kommuner
 • Det kan legges til rette for noe klinisk arbeid
Kvalifikasjoner
 • Vi ønsker primært deg med medisinskfaglig bakgrunn og ledererfaring. Annen relevant kompetanse vil også bli vurdert
 • Vi kan legge til rette for lederutvikling/-utdanning
 • Vi ser etter deg med genuin interesse og forståelse for fagområdet og pasientgruppene og som har et ønske om å utvikle og stimulere høykompetente medarbeidere til å skape et godt arbeidsmiljø
 • Forståelse for økonomiske rammer og effektiv drift
 • Det er en fordel om du har erfaring fra prosjektarbeid og fra omstillings- og endringsprosesser
 • Erfaring fra/kjennskap til samhandling med andre fagområder og primærhelsetjeneste er ønskelig
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Særlig viktig er:
  • Gode lederegenskaper og samarbeidsevner
  • Evne til å engasjere og bygge gode relasjoner
  • Evne til strategisk tenkning
  • Fleksibilitet og arbeidskapasitet
  • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
  • Evne til å kommunisere på ulike nivåer i organisasjonen og skape tillit
Vi tilbyr
 • Spennende arbeidsoppgaver i et høykompetansemiljø
 • Gode muligheter for å påvirke utviklingen i SSHF i årene fremover
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktperson
Navn: Nina Hope Iversen
Tittel: Klinikkdirektør
Telefon: 905 92 101
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Egsveien 100
4615 KRISTIANSAND S