Kort om arbeidsgiver

UNN har ledig vikariat for lege i spesialisering i nevrokirurgi med tiltredelse 01.05.22. Varighet 6 måneder med mulighet for forlengelse.

LIS-leger ved nevrokirurgisk seksjon inngår i en 7-delt vaktordning med tilstedevakt. Bortsett ifra enkelte funksjonelle prosedyrer utfører seksjonen alle prosedyrer innen nevrokirurgi (traume, vaskulært, tumor, spinalt osv.).

Se også Utdanningsplaner i UNN.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstue
 • Bidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsforløp
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Delta i forskning
 • Delta i vaktordning 

Kvalifikasjoner

 • Du må
  • ha norsk autorisasjon som lege
  • godkjent turnustjeneste/LIS del 1
  • beherske norsk skriftlig og muntlig
  • ha god skriftlig dokumentasjonsevne
  • ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten
 • Det er ønskelig at du har
  • relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
  • erfaring fra forskning
  • erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid 

Personlige egenskaper

 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
 • Du identifiserer deg med UNN sine strategier og verdigrunnlag
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Du er motivert for å arbeide lenge i UNN

Vi tilbyr

 • En solid utdanning med tydelige krav og forventninger
 • Veileder under spesialistutdanningen
 • Stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • Faglig og personlig utvikling
 • Moderne utstyr
 • Nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Roar Kloster
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 77669491
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø