Kort om arbeidsgiver
Liker du å jobbe med menneske og ønsker du å gjere ein forskjell?
Vi har ledig fast stilling for legespesialist i 100 %. Det er ulike spesialitetar som kan vera aktuelle for stillinga, til dømes fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologi, psykiatri eller allmennmedisin. 

Som legespesialist samarbeider du tett med andre faggrupper som sjukepleiarar, fysioterapeutar, ergoterapeutar, arbeidskonsulent, sosionom, idrettspedagog, klinisk ernæringsfysiolog og logoped. Du bidreg med din spisskompetanse gjennom klinisk praksis og i tverrfaglege vurderingar saman med dei andre profesjonane.

Arbeidsoppgåver
 • Klinisk arbeid:
  - Undersøkingar og medisinske vurderingar
  - Bidra til å styrke ressursar og moglegheiter for pasientar med samansette helseutfordringar
  - Bidra til å betre pasientens psykiske, fysiske og kognitive funksjon, samt betre livskvaliteten gjennom aktivitetar og deltaking
 • Journal- og epikrise arbeid
 • Undervisning, opplæring og rettleiing
 • Delta i systematisk fagleg utvikling
 • Deltaking i aktivitetar innandørs og utandørs
 • Veiledning og opplæring av leger i spesialisering

Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologi, psykiatri eller allmennmedisin
  Leger med andre relevante legespesialiteter er også av interesse
 • Relevant erfaring og interesse for tverrfagleg rehabilitering
 • God generell IKT-kompetanse
 • Gode munnlege og skriftlege norsk kunnskapar
 
Personlege eigenskapar
 • Ha gode kommunikasjonsevner og evne til å sjå kvar pasient som individ
 • Vere sjølvstendig og ha god vurderingsevne
 • Kunne arbeide i tverrfagleg miljø
 • Interesse for forsking og fagutvikling
 • Innstilt på å halde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling
 • Interesse og engasjement for deling av kompetanse, samhandling og samarbeid
Personlege eigenskapar vil bli tillagt stor vekt.
 
Vi tilbyr
 • Familievennleg jobb utan vakter. Arbeidstid: Kvardagar kl. 08.00 - 15.30.  Senteret er julestengt
 • Internundervisning for legar i samarbeid med Helse Bergen
 • Gode moglegheiter for å delta på relevante kurs og utvikling av fagkompetanse. Moglegheit for å legge til rette for hospitering ved andre institusjonar
 • Gode lønns- og arbeidsvilkår
 • Gode pensjonsordningar
 • Personalbustad / hjelp til å skaffe bustad 
 • Gode velferdstilbod
 • Fantastisk beliggenheit og nærheit til sjø og fjell
 • Eit godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegar
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
Kontaktperson
Navn: Inger Johanne Osland
Tittel: Adm dir
Telefon: 57737103
E-post: inger.osland@rkhr.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: Lege
Send søknad på mail
Arbeidssted
Hauglandsvegen 308
6968 Flekke i Fjaler
Søk på stillingen