Kort om arbeidsgiver
Det er ledig fastlegehjemmel med oppstart 01.09.2022 ved Verdalsøra Legesenter. Hjemmelen har en etablert listestørrelse på 950 pasienter, med et listetak på 900 pasienter. Verdalsøra Legesenter er et moderne legesenter som ble opprettet i 2017 og er plassert sentralt i Verdal. Kontoret har effektiv drift med lave driftsutgifter.
Det er fire næringsdrivende fastlegehjemler på senteret, og senteret har LIS1. To av legene på senteret er spesialister i allmennmedisin med lang erfaring. Det er stabil helsesekretærdekning med tre helsesekretærer i 100% stilling.

Med hjemlene følger rett og plikt til å delta i interkommunal legevakt, 46-delt ved Innherred Interkommunale Legevakt, og kommunal organisert øyeblikkelig hjelp/beredskap på dagtid.For tiden ingen kommunale oppgaver tilknyttet hjemmelen, men faste offentlige oppgaver kan tilpliktes i henhold til avtaleverket.
 
 
Vi tilbyr:
Trivelig arbeidsmiljø med faglige og engasjerte medarbeidere.

Verdal kommune gir et kommunalt tilskudd til privat næringsdrivende leger i tillegg til basistilskuddet fra og med 1.7.21. Basistilskuddet og individuelle tilskudd kan ikke overstige kr. 998,- pr pasient for LIS 3 og kr. 750,- pr pasient for spesialist. 

Søker kan velge privat næringsdrift, alternativt med 8.2 avtale, ALIS næring eller ALIS fastlønn.
 
 
Kvalifikasjoner:
Legen må ha norsk autorisasjon, være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering til dette, minimum ferdig med turnus/LIS1ved tidspunkt for oppstart.
 
Den som tildeles hjemmelen må beherske norsk språk muntlig og skriftlig.
 
Vi søker deg som har lyst til å være med å bidra i et allerede vel drevet legesenter, som liker mennesker og har lyst til å være fastlege for innbyggere i Verdal. Ditt bidrag betyr mye for både kolleger og pasienter. Personlig egnethet og evne til å delta i et allerede godt fellesskap vil bli vektlagt.
 
Søker må fremlegge politiattest før tiltredelse.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Verdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Turid B. Krizak
Tittel: Rådgiver
Telefon: +47 906 34 160
E-post: turid.krizak@verdal.kommune.no
Navn: Nina Kjenstabakk-Steinkjer
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 45739793
E-post: nina.kjenstadbakk-steinkjer@verdal.kommune.no
Navn: Dag Asting Solberg
Tittel: Fastlege
Telefon: +47 97527974
Søknad
Søknad merkes: Ledig Fastlegehjemmel
Arbeidssted
Verdalsøra legesenter
Jernbanegata 9L
7650 VERDAL