Vi har nå to ledige stillinger for kortere eller lengre vikariater. Den ene hjemmelen er ledig da fastlege har sagt opp, den andre er ledig på kort varsel grunnet sykdom. Ønsket oppstart snarest. Interesserte søkere oppfordres til å sende inn søknad snarlig, da vi vil intervjue og tilsette fortløpende.  
 
Fastlegehjemlene er lokalisert i hvert sitt 2-legesenter i Halden sentrum. På begge sentrene vil vikar ha kollega på kontoret med lang erfaring fra allmennpraksis og som nærmer seg slutten på sin spesialisering innen allmennmedisin. 
 
  • Den ene hjemmelen har 1000 pasienter på listen, og flere på venteliste.  Legesenteret har to sekretærer, én ansatt i 100% stilling med bred og lang erfaring og en relativt nyansatt i 50% stilling. Legesenteret har store, lyse og fine lokaler, og inneholder 2 legekontor, akuttrom, lab, skiftestue, gynrom, romslig venteværelse, sekretærrom og pauserom. Velutstyrt lab. Legesenteret har ultralyd og det utføres for øvrig bl.a spirometri, 24-timers BT-måling og EKG. Legesenteret bruker System X journalsystem. 
  • Den andre hjemmelen har i underkant av 1100 pasienter på listen. Legesenteret er bemannet med to flinke legesekretærer i 80% stilling hver. Lokalene består av romslig venterom, 2 legekontor, kirurgirom samt eget stort laboratorium. Ved legesenteret utføres bl.a spirometri, 24 timers BT-måling og EKG. Legesenteret benytter Pridok journalsystem, som er nettbasert og har betalingssystem integrert i journalsystemet. 
 
Fastlegevikar forventes å delta i kommunens ordninger for dagberedskap og legevakt. Det er ca. 1 dagberedskapsvakt hver 5.uke, og på kveld/natt/helg har vaktbelastningen siste tiden vært på ca. 2 vakter per måned. Det er god mulighet for å få flere legevakter om ønskelig. Leger uten LIS1 vil ikke ha legevakt alene. Øvrige kommunale oppgaver som for eksempel helsestasjon, kan være aktuelt etter avtale. 
 
Vi søker kollega med gode kliniske ferdigheter, faglig engasjement og interesse for allmennmedisin 
  • Søker må ha norsk autorisasjon og refusjonsrett fra Helfo til å kunne jobbe selvstendig. 
  • Må ha gode norskkunnskaper muntlig/skriftlig 
  • Ønskelig med ferdig eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin, men også LIS1-ventere vil bli vurdert for stillingen. 
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
Vi kan tilby 
  • Kommunen er registrert utdanningsinstitusjon, og vil tilrettelegge for leger i spesialisering i allmennmedisin. Per i dag har vi 4 fastleger som er ALIS i ny ordning. Vi tilbyr ALIS-tilskudd som utgiftsdekning for kostnader knyttet til det å være i spesialisering, også for fastlegevikar hvis denne er under spesialisering. 
  • Uavhengig av om spesialisering i allmennmedisin er aktuelt eller ikke kan vi tilby veiledning og tett oppfølging fra kommunen 
  • Næringsdrift med 8.2-avtale eller fastlønn etter avtale 
 
Tilsettingsvilkår: 
Vikarene vil inngå vikaravtale direkte med kommunen. 
Ved tilsetting vil det bli krevd tilfredsstillende politiattest 

Vi vil intervjue og tilsette fortløpende 
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Halden kommune
Kontaktpersoner
Navn: Solfrid Ramdal
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 902 13 596
E-post: solfrid.ramdal@halden.kommune.no
Navn: Eva Cathrin Lindset
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 45 72 58 84
E-post: eva.cathrin.lindset@halden.kommune.no
Arbeidssted
Postboks 150
1751 HALDEN