Kort om arbeidsgiver
Spennende muligheter i solskinnsbyen Sandefjord!
 
Sandefjord kommune satser på fastlegene sine og har vedtatt flere gode stimuleringstiltak!
 
Ledig fastlegehjemmel.
 
Familielegen AS: 
Legesenter med 2 leger i veletablerte lokaler som nylig er oppusset. Senteret ligger midt i sentrum med yrende liv i gaten og flott utsikt over hustakene fra kontorvinduet. Det er fysioterapeuter, spesialister i fysikalsk medisin, Fürst laboratorium og et annet legesenter i samme bygg.  
 
  • Utlysningen gjelder ledig fastlegehjemmel med oppstart etter avtale.
  • Kommunen gir økonomisk støtte på inntil 300.000kr ved ønske om kjøp av hjemmel og svært gunstig ALIS avtale.
  • Legehuset er et 2-legesenter, samt 2 helsesekretærer med lang fartstid og et svært hyggelig arbeidsmiljø.
  • Lokalene er lyse og moderne, og planløsningen er skreddersydd for allmennpraksis drift.
  • Det er tatt i bruk moderne IT-løsninger med CGM journalsystem og Pasientsky som elektronisk kommunikasjonskanal.
  • Listestørrelsen er på maks 1200 pasienter, og har per 1. mars 1154 pasienter på listen.
  • Legehuset har velordnet økonomi og relativt lave fellesutgifter utover det som dekkes av basistilskudd.
  • Gode økonomiske betingelser med ekstra bidrag fra Sandefjord Kommune i form av økt per capita tilskudd.
  • Sentralt plassert med gangavstand til buss og togstasjon.
 
 
Søknadsfrist: fortløpende

Oppstart: etter avtale
 
Sandefjord kommune satser på legetjenester og søker alltid å utvikle tilbudet til vår befolkning, dersom denne stillingen blir besatt finnes det andre stillinger i kommunen, både faste og næringsdrivende. Så send inn en søknad om du ønsker deg til solskinnskysten så kontakter vi deg!
 
Om kommunen
Sandefjord kommune har 56 fastleger fordelt på 14 legesentre. Det er tradisjon for forbedringsarbeid og godt tverrfaglig samarbeid med velfungerende tillitsvalgt- og ALU-leder.
Kommunen har en velorganisert helseetat med kompetent hjemmesykepleie, godt utviklet helsesykepleiertjeneste og godt kommunalt psykisk helsetilbud samt medisinsk senter og legevakt. Vi har 3 kommuneoverleger hvor 2 jobber direkte med å utvikle legetjenestene.
 
Økonomisk støtte:
Hvis du ikke er ferdig spesialist i allmennmedisin, så vil kommunen sørge for spesialiseringsløp i allmennmedisin med ALIS- avtale. Kommunen er behjelpelig med å skaffe veileder. Kommunen bidrar med økonomisk tilskudd sammen med midler fra HDIR slik at du kan fullføre spesialisering over en periode på inntil 5 år. Du vil også få økonomisk støtte til kurs, veileder med veiledning og fravær fra praksis.
 
Sandefjord kommune har også ekstra støtteordninger for fastlegeordningen utover dette:
 
-          Ved kjøp av praksis gir kommunen inntil 300 000 i etableringstilskudd til deg.
-          Kommunal praksiskompensasjon (2.741 kr) for fravær ved egen- eller barns sykdom på inntil 10 dager pr. år.
-          Forsterket basistilskudd per listepasient, som reduserer arbeidsbelastningen ved ønske om dette.
-          Styrking av overlegeressurs og rådgiver med ansvar for fastlegeordningen
-          2 kommunale stillinger ved Sandefjord legevakt for å minske vaktbelastningen for fastlegene
-          Svært gunstig ALIS avtale med bla praksiskompensasjon ved kurs, økt tid til veiledning, bedre dekningsgrad av kurs utover det man får av fondene osv.
 
 
 
For spørsmål om stillingene og legetjenesten i kommunen kontakt:
Kommuneoverlege (Fastlegeansvarlig) Martha Christin Lamøy tlf. 47901947
Kommuneoverlege (ALIS ansvarlig) Frida Doksrød tlf. 91847127
Hjemmelsinnehaver Mahtab Ghanei tlf. 94893396
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Kontaktpersoner
Navn: Martha Christine Lamøy
Tittel: Kommuneoverlege (Fastlegeansvarlig)
Telefon: 92040284
Navn: Alfrida Doksrød
Tittel: Kommuneoverlege (ALIS ansvarlig)
Telefon: 91847127
E-post: Alfrida.sofie.doksrod@sandefjord.kommune.no
Navn: Mahtab Ghanei
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 94893396
Arbeidssted
Dronningens gate 3
3211 SANDEFJORD