Kort om arbeidsgiver
Stillingen som assisterende fylkeslege er plassert i enheten Helse og omsorg. Enheten ledes av fylkeslegen og det er 5 assisterende fylkesleger i embetet. Enheten har tilsammen 32 ansatte. Helse og omsorg behandler klager og fører tilsyn med helse- og omsorgstjenester og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Enheten har også rådgivnings- og forvaltningsoppgaver overfor virksomheter og enkeltpersoner etter oppdrag fra Statens helsetilsyn og Helsedirektoratet.

Arbeidsoppgaver
Stillingen vil i hovedsak innebære tilsyn, klagesaksbehandling og rådgivning overfor helsetjenester og helsepersonell hovedsakelig i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, men også noe overfor spesialisthelsetjenesten. Forvaltningsoppgaver, bl.a. vurdering av helsemessige krav til førerkort-innehavere, og klager på tvangsmedisineringssaker inngår også i stillingen. Stillingen byr på interessante oppgaver i et tverrfaglig og kompetent fagmiljø, med både helsefaglig, juridisk og samfunnsfaglig kompetanse.
Kvalifikasjonskrav
Vi søker etter en lege fortrinnsvis med relevant kompetanse og erfaring fra helsetjenesten og med interesse for samfunnsmedisinske spørsmål. Det er også ønskelig med kjennskap til organisering av helsetjenesten og helsetjenesteforvaltningen. Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr
  • Interessante arbeidsoppgaver og mulighet til å bidra til å utvikle Statsforvalteren i Innlandet
  • Lønn som assisterende fylkeslege, stillingskode 0774, lønnsplassering etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner
  • God pensjonsordning med medlemskap i Statens pensjonskasse
  • Fleksibel arbeidstid og muligheter for trening i arbeidstiden
Opplæring i tilsyn vil bli gitt, og det er også muligheter for annen kompetanseutvikling som er relevant for stillingen. Det må påregnes noe reising og dermed noe fleksibilitet ift. arbeidstid.
Det er 6 måneders prøvetid i stillingen. 

Annen informasjon
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fylkeslege Harald Vallgårda tlf. 62 55 13 82 eller underdirektør Arne Throndsen tlf. 62 55 13 52.
Nærmere informasjon om Statsforvalteren finnes her.

Statsforvalteren i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene her. 


Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Statsforvalteren i Innlandet
Kontaktpersoner
Navn: Arne Throndsen
Tittel: Underdirektør
Telefon: 62551352
Navn: Harald Vallgårda
Tittel: Fylkeslege
Telefon: 62551382
Arbeidssted
Lillehammer
Gudbrandsdalesvegen 186
2604 LILLEHAMMER