Kort om arbeidsgiver
Herøy legesenter søker etter nye kollegaer!
Er det du som vil bli vår nye lege?
Vi treng deg som vil ta det store stege(t).
Kanskje du til Herøy vil flytte?
Då kan dette vere det vesle dyttet.

Resten av diktet finn du her: https://www.facebook.com/photo?fbid=366946678773501&set=a.319325010202335
  • Det er ikkje knytt kostnad til overtaking av heimlane.
  • Dei ledige heimlane har f.t. til saman om lag 1400 listepasientar.
  • Du kan velje mellom gunstig leigeavtale (8.2-avtale) eller fastlønsavtale.
  • Du kan også få ALIS-stilling der det vert lagt godt til rette for å bli spesialist i allmennmedisin.
Vi har tilsett tre nye fastlegar siste året og vi er i gang med eit eige utviklingsprosjekt for legetenesta i kommunen, "Ei samordna legeteneste", basert på nyleg vedteken legeplan.

Vi er med i Søre Sunnmøre legevakt som er ei moderne og fagleg god og trygg legevakt.

Du finn meir informasjon om heimlane i annonsa. Velkomen som søkjar!
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Herøy kommune Møre og Romsdal
Barn familie og helse
Kontaktperson
Navn: Runa Bakke
Tittel: Avd. leiar barn, familie og helse
Telefon: 91621147
E-post: runa.bakke@heroy.kommune.no
Arbeidssted
Herøy legesenter
Eggesbøvegen 11
6090 FOSNAVÅG