Kort om arbeidsgiver
Flott mulighet for ALIS;
Vikariat 50-100%  snarest på godt etablert fastlegekontor sammen med 4 andre leger.
Veiledning på legekontoret og mulighet til å søke ALIS tilskudd.
Legevakter på lokalegevakt etter eksisterende avtale.
Mulighet ti å bistå på Flyktningmottak /med bosatte flyktninger etter nærmere avtale.
Språkkompetanse utover godt norsk er en fordel.

Hakadal legekontor, 28km nord for Oslo S, er i dag en 5-lege praksis, bemannet med erfarne helsesekretærer i et godt utstyrt og velfungerende legesenter. Det er ca. 5.700 pasienter tilknyttet legekontoret.
Kommunen har ansatt egne leger til sykehjem og helsestasjon i tillegg til kommuneoverlege, så det er for tiden ingen offentlige oppgaver tilknyttet fastlegehjemlene.
Nittedal kommune har sin egen legevakt som i utgangspunktet bemannes av fastlegene. Men det har de siste årene vært god tilgang på vikarer, slik at de fastlegene som ønsker det har mulighet for å gi fra seg de fleste vaktene. Det er nå 17 fastleger i kommunen, i tillegg 1 turnuskandidat.

Det er nå 850 pasienter på listen. Listelengden er p.t. 1100 og kan utvides. Betingelser for overtakelse av praksis avtales med praksisinnehaver ved  interesse.

Organisering:
Kommunal beredskapsordning på dagtid. Kollegial fraværsordning. Lokal smågruppe som det er mulig å bli medlem av.
Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig godt, og det legges stor vekt på personlig egnethet mht. å drive allmennpraksis i felleskap med andre.

Tildelingen skjer ellers i henhold til Fastlegeforskriften og Rammeavtalen mellom Legeforeningen og KS. Det kan pålegges kommunalt arbeid inntil 7,5 timer pr uke, og det er pliktig deltakelse i Nittedal legevakt.

Lege som ansettes, må være  under spesialisering i allmennmedisin og forplikte seg til å fullføre spesialisering eller allerede spesialist i allmennmedisin, jfr. Forskrift om kompetansekrav for leger.

Arbeidsoppgaver
Fastlegeoppgaver i tråd med gjeldende avtaleverk
Pliktig deltagelse i kommunens legevaktordning (kommunal legevakt samlokalisert med sykehjem)
Andre kommunale oppgaver kan pålegges 
Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege
Personlige egenskaper
Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
Gode samarbeidsevner
Strukturert og selvstendig
Personlig skikkethet vil bli vektlagt
 
Ny fastlege forutsettes å inngå kollegial samarbeidsavtale med kontorets andre leger.
 
Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge  
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nittedal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Irene Teslo
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 918 31 941
E-post: irene.teslo@nittedal.kommune.no
Navn: Tore Farnes
Tittel: Fastlege, spesialist i allmennmedisin
Telefon: 926 54 615 / 67 07 32 00
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Grindbråtan 1
1484 HAKADAL