Vi har ledige 6 og 12 mnd-vikariater

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Spesialistutdanningen innebærer rotasjon etter egen plan for å sikre god progresjon og gjennomføring av obligatoriske spesialistkrav
 • Stillingen inngår i vaktordning
 • Utdanningen prioriterer opparbeidelse av ferdigheter og teori for å håndtere et bredt spekter av pasienter. Utdanningen ivaretas gjennom veiledning og obligatorisk interne og eksterne kurs. Hver lege som deltar i spesialistutdanning får tildelt en egen veileder og en egen utdanningsplan for å sikre progresjon. Det tilstrebes at spesialistutdannelsen gjennomføres på normert tid
 • Den som skal ansettes i stillingen må ha interesse for fagutvikling og pasientsikkerhet, for slik å bidra til et koordinert helsetilbud og bedre samhandlingskompetanse mellom helseforetak og primærhelsetjenesten
 • Arbeidssted under spesialistutdannelsen og i etterkant som legespesialist er for tiden i Medisinsk divisjon. Arbeidssted kan imidlertid endres dersom arbeidsgiver har nødvendig behov for dette, eller dersom dette følger av utdanningsavtalen. Som ferdig spesialist må den ansatte påregne arbeid ved Ski sykehus
 • Du må påregne selv å veilede og undervise annet helsepersonell
 • Som ferdig legespesialist vil du utføre oppgaver du er kvalifisert for og som helseforetaket har behov for å få utført

MERK!  Kongsvinger sykehus er en del av Akershus universitetssykehus. Dersom du i første omgang ikke får tilbud om stilling ved Ahus Nordbyhagen, vennligst spesifiser i søknaden om du er interessert i LIS-vikariat ved Kongsvinger sykehus. 

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Søker må ha gjennomført skandinavisk turnustjeneste/LIS 1
 • Relevant yrkeserfaring vektlegges
 • Gjerne interesse for, og erfaring med forskning

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil vektlegges
 • Evne og vilje til samarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gjerne erfaring fra forskning

Vi tilbyr

 • Stort pasientvolum
 • Et sterkt fag- og forskningsmiljø
 • Internundervisning og veiledning
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser, kort reisevei til Oslo og Lillestrøm
 • Mulighet for barnehageplass og bolig
 • Gode velferdstilbud og et bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud

Merk: Mottatte søknader på LIS-vikariat vil vurderes fortløpende. 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Legearbeidsteamet v/ Linda og Hanne
Tittel: Rådgiver
Telefon: 90411860
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk divisjon,  Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen