Kort om arbeidsgiver
Lillestrøm kommune har ledig et vikariat som kommunelege. Stillingen som kommunelege er tilknyttet  kommuneoverlegefunksjonen, som er en liten stabsavdeling ledet av kommuneoverlegen med totalt fem stillinger. Kommuneoverlegefunksjonen består av tre legestillinger (kommuneoverlege, kommunelege og det ledige vikariatet som kommunelege) og to administrative stillinger: en spesialkonsulent for kommuneoverlegen og en koordinator for fastlegeordningen/LIS3. De jobber tett sammen med hygienesykepleier, rådgiver i miljørettet helsevern og folkehelsekoordinator i et samfunnsmedisinsk team.

Kommuneoverlegefunksjonen er kommunens øverste medisinskfaglige rådgiver. Lillestrøm er en stor kommune med god fagkompetanse og mange spennende oppgaver og utfordringer. I stillingen får du arbeidsoppgaver innenfor et bredt spekter av samfunnsmedisinske problemstillinger: blant annet medisinskfaglig rådgivning, smittevern, helseberedskap, miljørettet helsevern, folkehelse, oppfølging av bekymringer og vedtak innenfor psykiatri. I stillingen er man også stedfortreder for kommuneoverlegen og har da dennes myndighet. Noe arbeid utover ordinær arbeidstid må påberegnes i spesielle beredskapssituasjoner, men dette kompenseres med avspasering på et senere tidspunkt. Kommunen har søkt om registrering som utdanningsvirksomhet og legger til rette for spesialisering innenfor samfunnsmedisin.

Arbeidsoppgaver
 • Råd og veiledning innen: 
  • Folkehelse 
  • Miljørettet helsevern 
  • Beredskap 
  • Smittevern 
  • Samfunnsutviklingen (vann, vei, landbruk og utbygging) 
  • Helse- og sosialtjenestene
  • Legetjenesten
 • Myndighetsutøvelse, f.eks. psykisk helsevern
 • Deltakelse i kommunens strategi-, plan- og utredningsarbeid
Kvalifikasjoner
 • Cand. med. / Embetsstudie i medisin, Norsk autorisasjon som lege 
 • Spesialitet i samfunnsmedisin, eller under spesialisering i samfunnsmedisin
 • Erfaring med samfunnsmedisinsk arbeid på kommunalt-, statlig- eller foretaksnivå er ønskelig
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne 
Personlige egenskaper
 • Initiativrik, selvstendig, arbeidsom og systematisk 
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Evne til strategisk tenking og analytiske tilnærming
 • God rolleforståelse 
 • Omgjengelig og fleksibel 
 • Stor arbeidskapasitet og høy gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Midlertidig stilling i Lillestrøm kommune
 • Spennende samfunnsmedisinske utfordringer
 • En variert og selvstendig arbeidshverdag 
 • Inngå i et team med ambisiøse og engasjerte kommuneoverleger 
 • Et levende og stort fagmiljø 
 • En trivelig tverrfaglig arbeidsplass med fokus på godt arbeidsmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Lønn etter avtale 
 • God pensjons- og forsikringsordning 
 • Aktivt bedriftsidrettslag 
Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse.
Intervjuene avholdes i uke 18.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Lillestrøm kommune
Kontaktperson
Navn: Bettina Fossberg
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 950 92 794
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: 4500216005
Arbeidssted
Jonas Liesgate 18
2000 LILLESTRØM