Kort om arbeidsgiver
Lege med erfaring, kommunal korttids døgnavdeling, 100% fast stilling

Vi leter etter deg som ønsker å bidra med erfaring in i kommunehelsetjenesten. Stillingen er i utgangspunktet dedikert til intermediærposten på Sandefjord medisinske senter (SMS), kjernen i den kommunale korttidsbehandlingen. Enheten holder høyt faglig nivå og kjennetegnes av beskrivelsen «minisykehus». Her er det 20 sengeplasser, inkludert KAD/ØHD. Pasientgruppen er stort sett overført fra SiV eller innlagt av fastleger. Turnover i enheten er ca. 9 liggedøgn. Enheten ledes med fokus på høy faglig standard, tverrfaglig arbeid og kontinuitet. Det er 3 spesialister i allmennsykepleie (AKS), ergoterapeut, fysioterapeut, flere leger i spesialisering Lis1/3 ansatt i avdelingen med minst to leger til stede hver dag. Arbeidsmiljøet er preget av en positiv innstilling til samhandling og faglig utvikling.
 
Det er behov for styrket engasjement ovenfor veiledning og supervisjon da enheten har en gjennomstrømming av Lis1 og Lis3, og det er viktig å kunne tilby de unge legene et utdanningsløp med god faglig kvalitet. Vi ser etter en kontinuitetsbærende lege med noe erfaring som kan tilføre enheten faglig tyngde. Jobber du på sykehus og lurer på om kommunen kan være et sted for deg, hvor du kan trives og kompetansen din kan komme til sin rett, ja da bør du søke!
 
Sandefjord medisinske senter har 60 døgnplasser fordelt på 3 enheter hvor alle bidrar på tvers av enheter.  I Sandefjord kommune er det 18 faste legestillinger (inkludert 5 Lis1) fordelt på  sykehjem, ØHD, palliasjon, rehabilitering, helsestasjon, helsestasjon for ungdom og kommunalt legekontor og legevakt. Flere av legene er i et utdanningsløp og vi jobber aktivt med mulighetene i den nye ALIS ordningen (allmennlege i spesialisering) for å skape et sosialt og faglig godt miljø for alle leger i Sandefjord.
 
Sandefjord er en kystperle med ca. 65 000 innbyggere. Skjærgården tilbyr et hav av muligheter om sommeren. Det er kort vei til skiløyper og fjellnære strøk om vinteren. På litt over en times biltur er du i Oslo. Sandefjords flyplass, Torp, er tidsbesparende og har mange destinasjoner. En drøyt to timer lang fergetur tar deg til Strömstad i Sverige.
 
Om stillingen:
Fast, 100 % stilling, dagtid
+ Telefonvakt, uten utrykning; ukedager 1530-2300, lørdager 0900-1500, betalt 1:5, 8-delt ordning p.t.
Medisinsk ansvar for intermediærposten på SMS
Samarbeid med andre enheter i kommunen og fleksibilitet i forhold til å kunne hjelpe til på tvers av enheter.
Supervisjon og veiledning av yngre kollegaer
Tverrfaglig samarbeid og aktivt arbeid med faglig utvikling
Deltakelse i arbeid om å sikre at kommunen oppfyller krav til læringsmål i spesialiseringen i allmennmedisin / utdanningskomite for ALIS.
 
Kvalifikasjoner
Spesialist, eller nesten ferdig spesialist i relevant spesialitet;
For eksempel, allmennmedisin, indremedisin, akutt og mottaksmedisin, psykiatri, fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologi, onkologi.
 
Personlige egenskaper
Gode samarbeidsevner
Personlig egnethet vil bli vektlagt
 
Lønn
Årslønn etter kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 8527, 875 000,- / år.
Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunes pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.
 
Tiltredelse: fra nå eller etter avtale

Søknadsfrist: 20.05.22
 
Kontaktperson: Alfrida Doksrød, kommuneoverlege kliniske legetjenester tlf. + 47 91847127
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Kontaktperson
Navn: Alfrida Doksrød
Tittel: Kommuneoverlege (ALIS ansvarlig)
Telefon: 91847127
E-post: Alfrida.sofie.doksrod@sandefjord.kommune.no
Arbeidssted
Skiringssalveien 26
3208 SANDEFJORD
Søk på stillingen