Kort om arbeidsgiver

Orkdal Sjukehus er en del av St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. Sykehuset har akuttfunksjon for ca. 90 000 innbyggere innenfor medisin og ca. 50 000 innenfor kirurgi, og har til sammen 86 senger innenfor kirurgi, ortopedi, generell medisin og gynekologi. Orkdal Sjukehus ligger 40 km fra Trondheim med gode buss- og veiforbindelser.

Medisinsk avdeling Orkdal er en indremedisinsk avdeling organisert under Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin og Orkdal medisin. Avdelingen består av sengeposter B2M og B4, Felles Poliklinikk, Felles Kontortjeneste og Medisinske leger. Ved Medisinsk avdeling Orkdal utredes og behandles pasienter innenfor de fleste indremedisinske felt og det er også stor poliklinisk aktivitet. Vi er 9 overleger, 11 LIS2/ LIS3 og 9 LIS1 som per tiden jobber på avdelingen.

Ved Medisinsk avdeling Orkdal har vi ledig 100 % vikariat for LIS2/ LIS3 fra og med 01.09.2022 til og med 28.02.2023 med mulighet for forlengelse.

Stilingen er i utgangspunktet LIS2/LIS3-stilling i generell indremedisin, men det vil være anledning til å konvertere LIS3-delen til spesifikk indremedisinsk subspesialitet avhengig av eget ønske og avdelingens behov.

Det kan i løpet av tilsettingsprosessen bli flere ledige vikariater for tilsetting.  

Arbeidsoppgaver

 • Legearbeid på sengepost, akuttmottak, poliklinikk og overvåkningsavdeling
 • Stillingen kan innebære vaktordning som inkluderer dag-, kveld-, natt- og helgevakt

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen
 • Vennligst oppgi minst to referansepersoner

Personlige egenskaper

 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Trives i et aktivt og travelt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Tiltredelse etter avtale
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og Den Norske Legeforening
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP
 • En spennende arbeidshverdag med godt faglig miljø og trivelige kollegaer
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Harald Edsberg
Tittel: Avdelingssjef – lege
Telefon: 72 82 92 49
E-post: Harald.Edsberg@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling Orkdal, Orkdal Sjukehus
Sjukehusvegen 3
7300 Orkanger