Torget legekontor Stjørdal AS har ledig hjemmel for næringsdrivende fastlege for oppstart august/sept. 22. Torget legekontor er lokalisert i Stjørdal sentrum, i moderne lokaler i tredje etasje i Torgkvartalet kjøpesenter. Legekontoret har vært i drift i snart 20 år, og i de siste ti årene har de samme fem fastlegene drevet sin praksis ved kontoret.

Vi søker nå en ny kollega da en av fastlegene slutter. Torget legekontor er et veldrevet kontor med gode rutiner for drift og pasientlogistikk. Vi vil trekke frem at vi har en ordning med rullerende avspasering på fredager, kollegial postlesing ved fravær i ferier, og en sekretær i mellomlederstilling. Vi jobber mot et mål om at fastlegenes sin hverdag skal kunne tilpasses legenes livssituasjon.

Legekontoret bruker for tiden EPJ systemet System X.

Legekontoret har fem fastlegehjemler, en LIS 1 lege og fem dyktige helsesekretærer i til sammen 3,2 årsverk. Fastlegene ved legekontoret er selvstendige næringsdrivende med fastlegeavtale med Stjørdal kommune. Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk ellers regulerer kommunens vilkår i den individuelle fastlegeavtalen.

Kommunen har nylig vedtatt subsidiering av basistilskuddet og yter tilskudd ved kjøp av privat hjemmel.

Arbeidsoppgaver

 • Listestørrelse er pr i dag 1000 pasienter
 • Kommunalt allmennlegearbeid må påregnes, inntil 7,5 time pr uke. 
 • Det kreves deltagelse i Værnesregionen legevakt. Interkommunal legevakt for 4 kommuner og har i dag 24-delt vakt. 

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha gyldig norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS 1.
 • Det kreves at legen er, eller forplikter seg til å bli, spesialist i allmennmedisin.
 • Godkjent kurs i akuttmedisin og bruk av nødnett/radio kreves. Ved behov for nevnte kurs ytes økonomisk tilskudd.
 • Gode norsk kunnskaper, både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig. 

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som har lyst til å være med å bidra i et allerede vel drevet legekontor, og som er glad i mennesker og har lyst til å være fastlege for innbyggere i Stjørdal. Ditt bidrag betyr mye for både kolleger og pasienter. Personlig egnethet og evne til å gå inn i et allerede godt fellesskap vil bli vektlagt. 
 • Det kreves referanser fra tidligere arbeidsforhold. 

Vi tilbyr

 • Tildeling skjer etter gjeldende forskrifter og avtaler.
 • Fastlegen skal følge de vilkårene som går frem av sentrale avtaler i fastlegeordningen, føringer fra HELFO, samt lokale føringer.
 • Den som ansettes plikter å holde seg til kontorets aksjonær- og internavtale.
 • Avtale om og betingelser for overdragelse avtales med nåværende hjemmelsinnehaver.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stjørdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Unni Røkke
Tittel: Avdelingsleder Helse
Telefon: 93059413
E-post: unni.rokke@stjordal.kommune.no
Navn: Øystein Bach Ramstad
Tittel: lege
Telefon: 97680710
E-post: oystein.bach.ramstad@gmail.com
Arbeidssted
Stjørdal kommune
Stokmovegen 2
7500 Stjørdal