Kort om arbeidsgiver
Overlege/legespesialist søkes til Unicare Steffensrud as.

Unicare Steffensrud er en kompetansebedrift på Innlandet og en profesjonell helseaktør. Unicare Steffensrud har 127 ansatte og er lokalisert  i Vestre Toten Kommune- 20 min. fra Gjøvik. Med «mot til å mestre» er vår felles visjon som vi legger til grunn i arbeidet med aktiv spesialisert rehabilitering, etter verdiene Engasjert, Kompetent og Respektfull. Unicare Steffensrud  har avtale med Helse Sør Øst, HELFO og regionens kommuner. Vi tilbyr spesialisert tverrfaglig rehabilitering i tillegg til andre trenings- og helsetjenester. Vårt hovedoppdrag er å levere spesialisttjenester på vegne av HSØ til følgende brukergrupper:
Brudd og slitasjeskader, kreft, hjerneslag/ervervet hjerneskade og nevrologi.

Våre  pasienter skal få et best mulig og tilpasset rehabiliteringstilbud. Et av våre viktigste kvalitetsmål er å kunne vise til målbare og faglig gode resultater, og vi bidrar i forskning og utviklingsarbeid. 
Unicare Steffensrud er et datterselskap av Unicare Norge. Unicare Norge har et godt etablert legenettverk mellom sine enheter lokalisert over store deler av Norge.

Som legespesialist hos oss forventes det at du aktivt tar del i ledelse og veiledning av våre tverrfaglige rehabiliteringsteam. De tverrfaglige teamene har som mål å jobbe helhetlig rundt pasient/bruker - slik at pasienten kan nå egne mål om å gjenvinne eller opprettholde funksjons- og mestringsevnen. Vi jobber bevisst med en å motivere pasient/bruker til selvstendighet og aktiv deltakelse, for å øke egen livskvalitet etter endt opphold.

Våre tverrfaglig team består av legespesialist, nevropsykolog, fysioterapeut, sykepleier, sosionom, ergoterapeut, logoped, idrettspedagog og ernæringsrådgiver.

Vår legespesialist innehar det medisinskfaglige ansvaret ved enheten, og er en viktige rådgivere for øverste ledelse i spørsmål om utvikling og strategisk retning for vår bedrift. Les mer om vår rehabiliteringssenter her: https://unicare.no/tjenester/rehabilitering/vare-enheter/unicare-steffensrud

Vi har for tiden 100% stilling ledig fra medio mai- 2022. Stillingen kan etableres som kombinasjonsstilling med mer fleksibel arbeidstid, arbeidssted og med mulighet for digital samhandling. 

Arbeidsoppgaver
 • Klinisk arbeid og samarbeid i våre tverrfaglige rehabiliteringsteam.
 • Bidra til å styrke ressurser og muligheter for pasienter med sammensatte helseutfordringer. 
 • Medisinske vurderinger.
 • Journal- og epikrisearbeid.
 • Undervisning, opplæring og veiledning.
 • Samhandling med eksterne samarbeidspartnere både på individ og systemnivå
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Leger med andre relevante legespesialiteter er også av interesse. 
 • Relevant erfaring og interesse for tverrfaglig rehabilitering. 
 • God generell IKT-kompetanse.
 • Muntlige og skriftlige norskkunnskaper.
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner og evnen til å arbeide selvstendig.
 • Gode formidlings-, og kommunikasjonsevner - både skriftlig og muntlig.
 • Interesse og evnen til å motivere andre mennesker.
 • Engasjeres av å dele kompetanse, og aktivt med i tverrfaglige fora, både eksternt og internt.
 • Kunnskap om tverrfaglige funksjonsvurderinger.
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.
Vi tilbyr
 • Vi kan tilby et arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger.
 • Dagarbeid uten vakter og helgearbeid. 
 • Faglig utvikling og mulighet for arbeid med ulike prosjekter og/eller forskning. 
 • En arbeidsplass som er sentralt plassert i vakre omgivelser.
 • Gode personalrabatter og pensjonsordning.
 • Gratis medlemskap ved vårt treningssenter Steffensrud Aktiv.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Unicare
Unicare Steffensrud as
Kontaktperson
Navn: Ann Kristin Rebne
Tittel: Daglig leder
Telefon: +4790891876
E-post: ann.kristin.rebne@unicare.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Vestre Totenveg 1530
2846 BØVERBRU