Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige avtalehjemler. Det er for tiden 38 private legekontorer og 192 fastleger i Trondheim. Det utlyses en ledig hjemmel som fastlege ved Idungården legesenter fra 1. juli 2022 da en av legene tenker å pensjonere seg. Hjemmelen har for tiden et listetak på 1450 pasienter. Ny hjemmelsinnehaver har mulighet til å endre listestørrelsen om ønskelig. 

Idungården Legesenter ligger i midt i hjertet av Trondheim by, i Olav Tryggvassons gate 24. I samme gård som legesenteret finnes spesialister i ophthalmologi, psykiatri, gynekologi og arbeidsmedisin, i tillegg til tannleger og kiropraktorer. I umiddelbar nærhet finnes også hudlegesenter og fysioterapisenter.

Idungården legesenter var opprinnelig det første sjømannslegekontoret i Trondheim, en tradisjon som er opprettholdt da alle legene er godkjente sjømanns- og petroleumsleger. En av legene er og godkjent dykkerlege.

I tillegg er det et utplasseringssenter for 6. års legestudenter, alternerende med Alis lege. Arbeidsmiljøet er svært godt og kan dokumenteres med at det så å si ikke har vært utskiftninger på såvel legesiden som sekretærsiden. 

Hva ønskes av en kandidat:
Det ønskes en lege som har raushet, er utadvendt og bidragsyter til å opprettholde det gode arbeidsmiljøet. Helst interessert i å bli sjømanns-/petroleumslege. Ny lege må godta senterets internavtale. 

Det er ønskelig med oppstart i hjemmelen 1. juli 2022. Endelig dato avklares med legesenteret.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner må oppgis i søknaden.

Du kan lese mer om fastlegeordningen og hva det betyr å inngå individuell avtale med kommunen om avtalehjemmel på KS sin informasjonsside. 

Se også Forskrift om fastlegeordning i kommunene.


Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på egen liste
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag/kveld
 • Bidra til utvikling av legesenteret
Kvalifikasjoner
 • Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten / kommunale tjenesteområder
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Magnus Halldorsson
Tittel: Daglig leder ved Idungården legesenter
Telefon: 959 29 756
E-post: magnus.halldorsson@gmail.com
Navn: Hilde Lisbeth Myhre
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 911 12 763
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 72 54 08 80
Arbeidssted
Olav Tryggvasons gt. 24
7011 TRONDHEIM