Enhet for psykisk helse i somatikken har ansvar for psykiatriske tilsyn til pasienter innlagt i somatiske avdelinger ved St Olavs hospital.

I tillegg har enheten noe poliklinisk virksomhet, undervisning og veiledning i somatiske avdelinger. Samt faste oppdrag i avdeling for medisinsk genetikk, avdeling for spinalskader og fedmepoliklinikken, .

En sjelden mulighet for en variert og spennende arbeidshverdag i et veletablert team som består av to overleger, to psykologspesialister og én psykiatrisk sykepleier. Teamet er lokalisert på Øya.

 

OVERLEGE I PSYKIATRI, 100 % vikariat fra 01.06.22 - 01.06.23

Stillingen knyttes til Enhet for psykiske helse i somatikken, som er organisatorisk plassert under Avdeling for psykiatrisk akutt og mottaksfunksjon. 

Arbeidsoppgaver

 •  Psykiatriske tilsyn til pasienter innlagt i somatiske avdelinger
 • Deltagelse i enhetens egen poliklinikk og faste oppdrag ved somatiske avdelinger/poliklinikker
 • Veiledning og undervisningsoppdrag inkl undervisning av studenter

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege.
 • Spesialistgodkjenning innen voksenpsykiatrien.
 • Bred klinisk erfaring er ønskelig
 • Det kreves at søkere behersker norsk godt både muntlig og skriftlig.
 • LIS3 som snart er ferdig spesialist i psykiatri kan og søke.
 • Også mulig å dele stilling på to personer

Personlige egenskaper

 • Vi legger vekt på faglig engasjement og evnen til målrettet arbeid, kunne håndtere akutt problematikk, gode samarbeidsevne, selvstendighet, fleksibilitet, trives med å jobbe i et tverrfaglig team og bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Vi ønsker engasjerte medarbeidere velkommen til et stimulerende og engasjert fagmiljø hvor vi også tilbyr forskningsutdanning og veiledning.
 • Lønn ihht gjeldende overenskomst.
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA).
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Knut Langsrud
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 92647191
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Enhet for psykiske helse i somatikken Avdeling for psykiatrisk akutt og mottaksfunksjonKlinikk psykisk helsevern - akutt, eldre, barn og unge 
Ragnhilds gate 15
7030 Trondheim