Kort om arbeidsgiver
Vi ønsker deg med:
 • Norsk autorisasjon
 • God kjennskap til norsk helsevesen
 • Gode samarbeidsevner, stor interesse for faget allmennmedisin samt personlige egenskaper og holdninger til god pasientbehandling
 • God muntlig og skriftlig kunnskap i norsk
 • Politiattest
 • Under spesialisering, spesialist i allmennmedisin eller annen spesialitet.
Om kontoret 
 • Robust og veldrevet legekontor med 5 fastleger driftet som DA,  samt LIS1-lege og 4 helsesekretærer. Lokalisert ved Re Helsehus på Revetal, 15 km fra Tønsberg sentrum
 • Parkering uten kostnad i parkeringskjeller
 • Arbeidsmiljøet ved legekontoret beskrives som svært godt.
 • Kontoret er godt utstyrt med bl.a. EKG, spirometri, 24-t-BT og laboratorium.
 • Godt etablerte rutiner med et fungerende kvalitetssikringssystem.
 • Pridok journalsystem og Confrere videokonsultasjoner gir mulighet for hjemmekontorløsning.
 • Listetak - 600 pasienter og har vært drevet på 3 kurative dager. Listestørrelsen kan endres etter avtale med kommunen.
Vi tilbyr: 
 • Tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin med ALIS-tilskudd inntil 300.000 pr.år
 • Liten grad av tilplikting til kommunale oppgaver.
 • Stillingen innbefatter deltagelse ved Tønsbergregionen legevakt som har lav vaktbelastning og stor grad av fleksibilitet.
Betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelsinnehaver og øvrige leger ved kontoret.
Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tønsberg kommune
Re legegruppe
Kontaktpersoner
Navn: Cathrine Aagaard-Nilsen
Telefon: +47 93041411
Navn: Trygve Skonnor
Tittel: Hjemmelshaver
Telefon: +47 41323232
Arbeidssted
Revetalgata 52
3174 REVETAL