Kort om arbeidsgiver
Vi ønsker deg med:
 • Norsk autorisasjon
 • God kjennskap til norsk helsevesen
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskaper 
 • Politiattest
 • Under spesialisering, spesialist i allmennmedisin eller annen spesialitet.
Vi tilbyr:
 • Ettertraktet fastlegehjemmel, sentralt plassert i sommerbyen Tønsberg
 • Veldrevet 3-legepraksis lokalisert ved Tønsberg medisinske senter som består av flere andre helsefaglige aktører
 • Godt internt samarbeid på tvers av faggruppene ved senteret
 • Journalsystem - Infodoc plenario
 • Listetak - 1250 pasienter, kan justeres etter avtale med kommunen
 • Stilllingen innbefatter deltagelse ved Tønsbergregionen legevakt som har lav vaktbelastning og stor grad av fleksibilitet.
 • Liten grad av tilplikting til kommunale oppgaver.
 • Tilrettelegging og tilskudd ifm med spesialisering allmennmedisin inntil 300.000 pr år
Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Tønsberg kommune
Kilenlegene
Kontaktperson
Navn: Cathrine Aagaard-Nilsen
Telefon: +47 93041411
Arbeidssted
Kilengaten 18
3117 TØNSBERG