Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig en fast 100% legestilling ved Gausdal legesenter. I forbindelse med ferieavvikling har vi også behov for en fastlege i vikariat fra 1.mai – 31.august.
Gausdal legesenter er et kommunalt drevet legesenter etablert i 2015, med for tiden 5,5 fastlegestillinger, 1 LIS1-lege i tillegg til 4,8 årsverk helsesekretær. En 100% stilling som sykehjemslege er også en del av legetjenesten i kommunen.  De kommunalt ansatte legene skal dekke oppgaver i fastlegetjenesten, i helsestasjons- og skolehelsetjenesten og i sykehjem.

 Arbeidsoppgaver
 • Fastlegenes listetak er for tiden 863 pasienter ved 100% stilling.
 • 2-3 pliktvakter pr. mnd. i den interkommunale legevaktordningen på Lillehammer.
 • Andre kommunale oppgaver fordeles etter behov.  
Kvalifikasjonskrav
 • Lege med norsk autorisasjon.
 • Norsk eller skandinavisk språk, på høyt kvalifisert nivå.
 • Personlig egnethet, samarbeidsevne og faglig dyktighet vil bli vektlagt.
 • Politiattest i h.h.t. lov om Helsepersonell § 20a må fremlegges før evt. tiltredelse
 • Erfaring eller spesialist i allmennmedisin er en fordel, men ikke et krav
Vi tilbyr
 • Fastlønn og konkurransedyktige vilkår.
 • Trygge pensjons- og forsikringsordninger.
 • Ukentlig internundervisning og fokus på faglig utvikling
 • Kommunen dekker utgifter til spesialisering, herunder kurs og veiledning for ALIS.
 • Et moderne legekontor med et godt arbeidsmiljø.
 • Kort vei til sykehus
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Gunn Synnøve Syversen, telefon 99169532 eller e-post: gunn.synnove.syversen@gausdal.kommune.no
Kopier av attester og vitnemål fremlegges ved intervju.                Ansettelse i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.   

Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema. Du kan søke her.
   
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Gausdal kommune
Kontaktperson
Navn: Gunn Synnøve Syversen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 99169532
E-post: gunn.synnove.syversen@gausdal.kommune.no
Arbeidssted
Gausdal legesenter
Vestringsvegen 10
2653 VESTRE GAUSDAL