Kort om arbeidsgiver

Er du en utviklingsorientert overlege/lege med god evne til å etablere relasjoner? Er du i tillegg medisinskfaglig reflektert og samarbeider godt med andre? Ønsker du å jobbe sammen med mange flotte kollegaer i et utviklende fagmiljø?

Vi søker en kollega som fortrinnsvis ønsker å jobbe som overlege/lege knyttet til vår fellesfunksjon ved Senter for psykisk helse og rusbehandling i Sør-Troms (lokalisasjon Harstad) og som vil bidra til å videreutvikle et positivt og sterkt fagmiljø i senteret. Oppgaver knyttet til voksenpsykiatrisk poliklinikk, ambulant akutteam og døgnenheten vil bli aktuelt.

Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms består av ambulant akutteam, døgnenhet og voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP). Vi er samlokaliserte, og dette bidrar til et nært samarbeid mellom enhetene. Senteret ligger som en del av lokalsykehuset i Harstad. Vi har derfor tilgang på et relativt stort fagmiljø. 

Døgnenheten har 10 sengeplasser og består av en tverrfaglig sammensatt personalgruppe. Stillingen vil innebære faste dager som lege i vår døgnenhet. Poliklinikken består også av et tverrfaglig sammensatt personale. Vi har de siste årene utvidet gruppetilbudene våre og er stolte over å ha mange engasjerte og flinke medarbeidere som er med i utviklingen av et godt fagmiljø. Poliklinikken har i tillegg til allmennpsykiatriske team, et alderspsykiatrisk team, rusteam, legeteam og nevropsykologisk team.

Fast stilling med oppstart så snart det lar seg gjøre.   

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av polikliniske pasienter med psykiske lidelser og rusproblematikk i tråd med beskrivelser i pakkeforløp
 • Det er aktuelt for stillingen å være med og utvikle gruppetilbudene i poliklinikken
 • Tilknytning til døgnenheten med arbeid på faste dager i uken i nært samarbeid med behandlerteamet 
 • Bidra inn i faglig utviklings- og endringsarbeid
 • Somatiske undersøkelser og medisinering
 • Deltakelse i vaktordning kan bli aktuelt dersom du er spesialistgodkjent
 • Bistå inn i oppfølging av særlig prioriterte grupper (f.eks. bistå alderspsykiatrisk team og rusteam)
 • Bistå som overlege/lege i AAT kan bli aktuelt om ønskelig

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som overlege i psykiatri, eventuelt som lege med norsk lisens
 • Søkere må beherske norsk språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner/skriftlige framstillingsevner
 • Medisinskfaglig reflektert/gode fagkunnskaper
 • Gode samarbeidsevner og samtidig evne til å arbeide selvstendig
 • Høy arbeidskapasitet
 • Endringsvillig og fleksibel
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En utfordrende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø
 • Godt arbeidsmiljø
 • Teamarbeid i tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Samarbeid med øvrig fagmiljø internt og eksternt
 • Faglig og personlig utviklingsmuligheter
 • Rekrutteringstillegg for spesialister
 • Ved UNN er prøvetiden 6 mnd

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Dette innebærer blant annet studiepermisjon for spesialister etter 5 års tjenestetid i UNN.

Utdanningsretning

 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Cand psychol

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Danielsen
Tittel: Psykologspesialist
Telefon: 41425695
E-post: hilde.danielsen@unn.no
Navn: Audun Eskeland
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 99578288
E-post: audun.eskeland@unn.no
Navn: Unn Karin Dahle
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 97090003
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sykehusstien 8
9406 Harstad