Kort om arbeidsgiver
Vi øker overlegeressursene i Voldtektsmottaket for å møte kravene i ny Nasjonal faglig retningslinje «Kvalitet og kompetanse i overgrepsmottak» og søker med dette overlege i 100 % fast stilling tilknyttet Voldtektsmottaket ved Bergen legevakt.
 
Bergen legevakt består av flere tjenestetilbud: Legevaktsentralen 116117, kommunal allmennlegevakt, legevaktstasjonene i bydelene, legebil, Livskrisehjelpen, Voldtektsmottaket og Sykehjemslegevakten. Vi er rundt 250 ansatte med høy kompetanse som jobber tverrfaglig.
 
Voldtektsmottaket har i dag 2 overleger i delte stillinger mellom Bergen legevakt/Skadepoliklinikken og Voldtektsmottaket, i tillegg til koordinator, leger og sykepleiere i turnus. Overlegenes rolle er veiledning og kvalitetssikring, mens pasientkontakten som regel ivaretas av leger i vakt og sykepleiere.
 
Bergen legevakt drifter Voldtektsmottaket på vegne av Helse Bergen, og tar imot pasienter fra helseforetakets opptaksområde. I 2021 ble 227 pasienter ivaretatt ved Voldtektsmottaket. Tilbudet består av medisinsk undersøkelse og behandling, rettsmedisinsk dokumentasjon samt medisinsk og psykososial oppfølging. Den psykososiale oppfølgingen ivaretas av ansatte ved Livskrisehjelpen. 


Arbeidsoppgaver
Utarbeidelse av rettsmedisinske erklæringer og eventuell deltakelse i rettssaker
Kvalitetssikring av rettsmedisinske protokoller i samarbeid med undersøkende lege
Administrative oppgaver knyttet til utlevering av dokumenter til politi, advokater og andre
Deltakelse i pasientrettet arbeid på dagtid.
Tett samarbeid med de andre overlegene og koordinator ved voldtektsmottaket
Bidra faglig med undervisning, opplæring, prosedyrer og journalsystem
Håndtering av henvendelser fra media
Delta i samarbeidsmøter med eksterne samarbeidspartnere
Sikre at Voldtektsmottaket følger gjeldende veiledere, forskrifter og lovverk innen fagområdet

Kvalifikasjoner
Spesialist i allmennmedisin, samfunnsmedisin, eller gynekologi
Andre spesialiteter kan vurderes ut fra arbeidserfaring

Personlige egenskaper
Du har svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Du er strukturert, nøyaktig og ansvarsbevisst
Du liker å jobbe i grensesnittet mellom fag og juridisk dokumentasjon
Du er fleksibel, tilpasningsdyktig og evner å jobbe selvstendig
Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Du har god arbeidskapasitet
Du er engasjert i målgruppen
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
Arbeidstid 37,5 t pr uke, dagtid
Lønn etter avtale
Godt arbeidsmiljø
God pensjons- og forsikringsordning
God tilrettelegging for faglig utvikling
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anne Karoline Tyssøy Pedersen
Tittel: Legevaktsjef
Telefon: 932 94 926
Navn: Eivind Damsgaard
Tittel: Overlege
Telefon: 53 03 27 43
Arbeidssted
Solheimsgaten 9
5058 BERGEN
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image