Kort om arbeidsgiver
Vil du jobbe som lege sommervikar  ved Peer Gynt helsehus i Moss?

Moss kommune har 46 fastleger og ca. 15 fast ansatte leger i kommunale stillinger. Kommunen har de siste årene satset på å utvikle fastlegeordningen, samt å sikre bemanning og kompetanse blant ansatte leger.

Vi lyser ut 60- 100 % stilling som sommer vikar ved Peer Gynt helsehus, fra medio juni  til medio august eller etter avtale.

Arbeidstid
Dagtid og vaktordning på KAD dagtid helg etter avtale

Organisering
Stillingen er organisert i virksomhet Peer Gynt helsehus

Krav
Vi ser etter deg som har denne profilen
 • du har norsk autorisasjon som lege
 • du har fullført LIS1/turnustjeneste eller fått godkjent tilsvarende tjeneste av Helsedirektoratet som gir adgang til å praktisere som fastlege
 • det er ønskelig at du har interesse for og erfaring fra allmenn- og akuttmedisin.
 • Refusjonsrett fra HELFO
 • gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, muntlig og skriftlig
 • før ansettelse må du kunne legge frem godkjent politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder
Vi legger stor vekt på at du har personlige kompetanser som passer til jobben. I tillegg til integritet og gode samarbeidsevner ser vi etter disse egenskapene:
 • du er fleksibel, ved at du tilpasser innsats etter omstendighetene og er åpen for endringer
   
 • du er systematisk anlagt og kan strukturere egen hverdag
 • du løfter blikket og se helsetjenestene på en helhetlig måte
 • du har gode samarbeidsevner og samarbeider godt i et tverrfaglig miljø 
 • Vi legger til rette for medvirknng og deltagelse i utvikings-og forbedringsarbeid, men forventer lojalitet når beslutning er fattet 

Bli kjent med oss i Enhet helsehus - Virksomhet Peer Gynt helsehus
Enhet helsehus skal yte helhetlige og inkluderende tjenester til innbyggerne. Vi skal videreutvikle profesjonelle fagmiljøer og dekke behov som bygger på tverrfaglig samarbeid med fokus på tidlig innsats og forebyggende arbeid.

Virksomheten Peer Gynt helsehus består av 53 kortidsplasser og sykehjemslegene i Moss kommune. Peer Gynt helsehus tar imot et bredt spekter av ulike typer pasienter og diagnoser og er et dynamisk og lærerikt arbeidssted i kontinuerlig utvikling.

Peer Gynt Helsehus består av 10 KAD plasser (interkommunale akutte døgnplasser), 30 korttidsplasser, hvorav 8 rehabiliteringsplasser og 5 plasser for lindrende behandling.

Alle sykehjemslegene i Moss kommune er organisert i virksomhet Peer Gynt helsehus. Endringer i arbeidssted og arbeidsprosesser kan derfor forekomme. Andre aktuelle arbeidssteder vil være Melløs- og Ekholt sykehjem og Orkerød sykehjem

Informasjon til deg som søker

Kontaktperson

Virksomhetsleder Peer Gynt helsehus, Mari Kaurin tlf 40433361. Vi ønsker ikke kontakt med annonsører.

Søknad og videre prosess
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Du må laste opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.
Søknadsfrist er løpende. 

Søkerlisten er offentlig
Det følger av offentlighetsloven at opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ansettelsesvilkår
Avlønning i stillingskode 8527 Lege.

Lønn etter avtale. Aktuelt lønnspenn er kr. 606 000 - 840 000. Årslønn er oppgitt for 100 % stilling.

Ansettelse i Moss kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetid på 6 måneder.

Mangfold er viktig for oss
Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Moss kommune
Kontaktperson
Navn: Mari Kaurin
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 40433361
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Peer Gynt helsehus
Peer Gynts vei 86
1535 MOSS