Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Blå Kors Borgestadklinikken i Skien, Telemark søker overlege (100 % fast stilling). Vi søker en spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. Hos oss blir du del av et legeteam med 6 overleger og 4 LIS-leger. Velkommen som søker!

Som overlege er du del av den legetjenesten ved klinikken og er sentral i det tverrfaglige samarbeidet rundt den enkelte pasient. Du utreder, diagnostiserer og behandler og gir råd/veileder andre kollegaer i det tverrfaglige arbeidet. Vi er utdanningsinstitusjon for spesialitet rus- og avhengighetsmedisin og veiledning av LIS inngår i dine oppgaver.

Om klinikken
Blå Kors Borgestadklinikken tilbyr behandling til voksne med rusrelaterte lidelser. Vi har egen poliklinikk og to seksjoner med kortidsdøgntilbud, en seksjon for rus og samtidig psykisk lidelse, samt døgntilbud til gravide og familier med små barn. Vi har en erfaren tverrfaglig sammensatt personalgruppe og i teamarbeidet deltar blant andre lege, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer og erfaringskonsulent.

Arbeidsoppgaver
 • Utredning, diagnostisering og behandling
 • Ansvar for medisinske rutiner på seksjon / avdeling hvor du jobber
 • Delta i tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Veiledningsansvar for LIS
 • Delta i og bidra til interne undervisningsopplegg
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og gode kommunikasjonsevner
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Et godt og engasjert arbeidsmiljø
 • Et faglig sterkt lege-team
 • Arbeid i en veletablert ideell virksomhet
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning
 • Mulighet for å bruke treningsrom

Generell informasjon:

Arbeidssted:
 Avdeling Borgestad/avdeling Skien
Søknadsfrist: 25.04.2022

Kontakt: Klinikkoverlege Yngvar Thorjussen, yngvar.thorjussen@borgestadklinikken.no, tlf. 934 22 556.

Søknad, CV og relevante vedlegg sendes via lenke på denne siden.

For spørsmål om elektronisk utfylling av søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Borgestadklinikken Blå Kors sør BA
Kontaktperson
Navn: Yngvar Thorjussen
Tittel: Klinikkoverlege
Telefon: 934 22 556
E-post: yngvar.thorjussen@borgestadklinikken.no
Arbeidssted
Skien
Kongens gate 33
3717 SKIEN