Kort om arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF har ledig 2 x 100 % vikariat for lege i spesialisering (LIS) ved Avdeling for kreft og lindrende behandling. Tiltredelses så snart som mulig og varighet t.o.m 31.12.22, med mulighet til forlengelse.  Leger som venter på LIS1 tjeneste kan også søke. Søknadsfrist: 18.04.22. 

Avdeling for kreft og lindrende behandling  er organisert i Medisinsk klinikk og består av Leger kreft, Enhet for blodsykdommer og kreft (poliklinikk/dagpost), Enhet for stråleterapi, Palliativt team og Vardesenteret. Vårt legeteam består av 9 overleger og 3 leger i spesialisering, samt 1 overlege tilknyttet Palliativt team. Tre leger hos oss har bi-stilling ved Universitetet i Tromsø, og avdelingen gir gode muligheter for forskning. Vi har et nært samarbeid med Kreftavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, samt andre avdelingene ved  Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF.  Avdelingen tilbyr onkologisk behandling og oppfølging til kreftpasienter i store deler av Nordland (nedslagsfelt på 210 000 innbyggere). 


Ved vår avdeling tilbyr vi store deler av spesialistutdanningsløpet i onkologi. Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes tjeneste blant annet ved indremedisin ved Nordlandssykehuset HF. For oppnåelse av enkelte læringsmål er det aktuelt med spesialiseringsperiode ved et samarbeidsforetak i 12-18 måneder, slik beskrevet i utdanningsplan for fagområdet.Les mer her: 

https://nordlandssykehuset.no/forskning-og-innovasjon/utdanning-og-kompetanseutvikling/leger-i-spesialisering

Bodø er en by hvor det er kort vei til det meste. En by preget av positivitet og vekst, og en god by å vokse opp i. Stedet er rikt på naturopplevelser, byliv og kulturopplevelser. Les mer: Bodø i Vinden (www.bodo.no)

Nordlandssykehuset HF er et moderne sykehus med fokus på kvalitet, trygghet og respekt og vi arbeider kontinuerlig med å forbedre våre tjenester. Les mer om Livet i Nordlandssykehuset https://nordlandssykehuset.no/om-oss/livet-i-nordlandssykehuset


Arbeidsoppgaver
Hos oss er det varierte arbeidsoppgaver herunder:
 • Medisinsk onkologisk behandling
 • Strålebehandling. Vi har 2 strålemaskiner, og gir palliativ strålebehandling samt kurativ brystbestråling
 • Generell palliativ behandling for de fleste tumorgrupper.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Du må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig.
Personlige egenskaper
Vi er ønsker en kollega som:
 • er fleksibel med gode samarbeidsevner
 • er god på kommunikasjon
 • har evne til å jobbe systematisk og strukturert
 • kan tenke seg en spesialitet som er i stadig utvikling
 • er interessert i faget og ute etter spennende utfordringer.
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
 • Et givende arbeid med anledning til å utvikle seg personlig og faglig.
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Primært arbeid på dagtid.
 • Varierte arbeidsoppgaver innen faget onkologi.
 • Mulighet til rask faglig utvikling og selvstendig arbeid i et trygt læringsmiljø.
 • Et sykehus med bred faglig kompetanse og god kontakt mellom de forskjellige fagmiljøene.
 • Mulighet til å deltagelse i forskning og forbedringsarbeid.
 • En super by med det du trenger for et godt liv!
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Astrid Dalhaug
Tittel: Avdelingsleder/avd.overlege
Telefon: 412 37 730
E-post: astrid.dalhaug@nlsh.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Parkveien 95
8005 BODØ