Kort om arbeidsgiver

Seksjon for forebyggende medisin tilbyr behandling av voksne, barn og unge med sykelig overvekt, metabolsk syndrom og lipidforstyrrelser. Vi tar i mot pasienter fra hele Vestre Viken og vårt behandlingsteam består av lege, sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, helsesekretær, sosionom og fysioterapeut.  Vi har fokus på kompetanseformidling til primær- og sekundærhelsetjenesten, samt forskning og fagutvikling.

Helseforetakene har medisinsk og helsefaglig forskning som en av sine fire lovpålagte hovedoppgaver. De siste årene har det vært økende forskningsaktivitet ved Bærum sykehus (BS). BS ser forskning som en viktig del av virksomheten, både av hensyn til kvaliteten i pasientbehandlingen, rekruttering, fagutvikling og omdømme. Forskning og innovasjon ved BS skal tilstrebe høy kvalitet, være en integreret del av den kliniske virksomheten, komme pasientene til gode, stimulere, være kvalitets- og kompetansehevende og gi rom for medarbeidernes faglige engasjement.

Arbeidsoppgaver

Seksjon for forebyggende medisin ved Bærum sykehus har ledig to 100% overlegestillinger. Vårt hovedfokus er på utredning og behandling og veilede pasienter til å gjennomføre helsefremmende livsstilsendringer. Målet er bedret helse, økt livskvalitet, vektreduksjon og forebygging av følgesykdommer.

Vi søker leger med interesse for- og kunnskap om forebyggende medisin samt fedmebehandling. 

Arbeidsoppgaver: 

 • utredning og behandling av ovennevnte tilstander
 • kartlegging av pasientens kostholds-  og aktivitetsvaner i samarbeid med KEF
 • utarbeide realistisk plan for måloppnåelse i samarbeid med pasient 
 • gjennomføre jevnlige oppfølgingssamtaler og kontroller
 • undervisning internt og eksternt 
 • bidra i forskning 

Kvalifikasjoner

 • norsk autorisasjon som lege
 • erfaring fra klinisk pasientarbeid i spesialisthelsetjenesten 
 • relevant klinisk kompetanse innen indremedisin og eventuelt indremedisinsk grenspesialitet vektlegges (for eksempel kardiologi, endokrinologi)
 • spesialister i allmennmedisin med interesse for fagfeltet er velkomne til å søke
 • annen relevant spesialitet

Personlige egenskaper

 • strukturert og selvstendig
 • gode kommunikasjonsevner i møte med pasienter
 • gode samarbeidsevner
 • trives med å jobbe i team 
 • personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • faglig spennende og utfordrende stilling
 • godt tverrfaglig samarbeid og arbeidsmiljø
 • mulighet for å bidra til å utvikle seksjonen
 • lønn etter gjeldende overenskomst 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Kristin Staib
Tittel: Avdelingssykepleier
Telefon: 67809376
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon for forebyggende medisin, Bærum sykehus
Sogneprest Munthe-kaas vei
1346 Gjettum
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image