Kort om arbeidsgiver
Vi søker deg med bred erfaring, som vil lede og utvikle en av våre poliklinikker. Du har relevant faglig bakgrunn, gjerne lederutdanning og/eller ledererfaring, og god kunnskap om og forståelse for endringsprosesser, innovasjon og utvikling.

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus utgjør psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) en stor og høyt prioritert del av virksomheten. Vår visjon er å være en dynamisk og inkluderende arbeidsplass med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse.

Vårt opptaksområde, Grünerløkka, St.Hanshaugen og Gamle Oslo, er sammensatte bydeler i stadig utvikling, noe som gjør jobben vår utfordrende og givende. Vi er stolte av at vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i nasjonal fagutvikling innen områder som reduksjon i bruk av fysiske tvangsmidler, etablering av ulike ambulante tilbud og måling av behandlingseffekt (se www.kjernebatteriet.online).

Vi får god skår i medarbeiderundersøkelser på sosial trivsel. Vi kommer til å bygge videre på det gode arbeidsmiljøet vi har, hvor åpenhet, raushet og respekt for pasienter og kollegaer står høyt. Vi er opptatt av at man skal kunne utvikle seg faglig hos oss, og vi ønsker å ha det gøy på jobb.

Lederstillingen er organisert i Avdeling for poliklinikker i Senter for psykisk helse og rus. Poliklinikken vil ha 10-15 behandlere, tverrfaglig sammensatt. Du vil være del av ledergruppen i Avdeling poliklinikker. Du vil få jobbe i samspill med erfarne og dyktige kollegaer i et støttende og inkluderende arbeidsmiljø. Det er få ledernivåer og korte beslutningsveier i sykehuset som gir reelle muligheter for påvirkning.

Arbeidsoppgaver:
 • Helhetlig lederansvar for en av våre poliklinikker knyttet til fag, drift, økonomi og personalansvar.
 • Realisere poliklinikkens oppgaver i tråd med sykehusets mål, strategi og kvalitetspolitikk.
 • Bidra til at avdelingen driver systematisk utvikling av tjenestene og holder en høy faglig standard.
 • Bidra til godt samarbeid internt, og med eksterne samarbeidspartnere.
 • Klinisk aktivitet etter avtale.
Vi søker deg som er:
 • Samlende og trygg, skaper tillit og gode relasjoner.
 • Liker varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Liker å ta ansvar og har et godt overblikk i krevende situasjoner.
 • Opptatt av pasientbehandling med høy kvalitet.
 • Motiverer andre, bidrar med kunnskap og stimulerer til forandring og nytenkning.
 • Har god beslutningsevne og høy gjennomføringsevne, og har god evne til å strukturere og organisere arbeidet.
Poliklinikkene i avdeling poliklinikk er per i dag lokalisert på sykehusområdet vårt i Lovisenberggata 21, og på Tøyen i Hagegata 32. I løpet av 2022 vil virksomheten være fordelt mellom Lovisenberggata 21 og Vor Frues Hospital i Ullevålsveien 2.

Vi tilbyr lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
Stillingskategori
Enhetsleder
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Hallvard Fanebust
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 924 21 770
Navn: Elisabeth Frøshaug
Tittel: Leder for Avdeling for poliklinikker
Telefon: 951 51 819
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0456 OSLO