Kort om arbeidsgiver

Vil du være med å utvikle og styrke vårt fagmiljø i vår poliklinikk og fact- team?

Vi ønsker deg som har et stort engasjement for pasienter med sammensatte problemstillinger, som ønsker å jobbe langsiktig, setter mål sammen med pasientene og er opptatt av å inkluderer pårørende og andre viktige samarbeidspartnere i behandlingen. Fokus i samhandling med pasienter er recoveryorientert behandling.

Hos oss  jobber vi i team for pasientene våre og vektlegger tid til viktige drøftinger i en travel hverdag. Brukerperspektivet er i fokus og vi samarbeider tett med pårørende, fastleger, kommunehelsetjenesten, sykehuset og andre som er viktige for god pasientbehandling. Vi er tilpasningdyktige og møter pasienter der de er. 
Vi er fleksible iht direkte og indirekte pasientkontakt, og en har stor mulighet til å påvirke behandlingstilnærming. 

Rehab-/ psykoseaksen tilbyr et godt og dynamisk arbeidsmiljø. Kollegagruppen er bredt, tverrfaglig sammensatt. Vi er faglig nysgjerrige og representerer i fellesskap et engasjert og kompetent fagmiljø. Dersom det er ønskelig med mer variasjon i arbeidsoppgavene er det mulighet for å drive grupper, forskning, veiledning m.m. i henhold til preferanser hos søker. 

Vi har nå ledig en 100 % fast stilling om overlege ved vår polikliniske akse, erfarne lis oppfordres også til å søke. 


Solli DPS har fokus på fag og utvikling, og vi deltar i eller leder for tiden flere utviklingsprosjekt i helseregionen, deriblant et innovasjonsprosjekt for selvmordsforebygging, arbeidsrettet behandling og utvikling av Fremtiden DPS i Bergensregionen. Vi satser også på forskning, og har flere pågående forskningsprosjekt og publikasjoner.
Solli DPS har et særskilt fokus på kvalitet og miljø, og vi er ISO-sertifiserte på begge disse to viktige områdene.

Les mer om oss på solli.no eller på LinkedIn

Arbeidsoppgaver

 • Behandlingsansvar for egne pasienter
 • Delta i vurdering av pasienter som er henvist for behandling 
 • Vedtaksansvarlig i forhold til TUD 
 • Bidra med medisinskfaglig kompetanse for å styrke et tverrfaglig og helhetlig behandlingstilbud
 • Bistå andre kolleger direkte og indirekte i samarbeid rundt pasienter, veiledning m.m.
 • Bidra til å utvikle og styrke tverrfaglig og helhetlig behandlingstilbud
 • Veiledning og rådgivningsoppgaver, både internt og til samarbeidspartnere
 • Vakt i 7 delt bakvaktsordning. Det er per idag hjemmevakt med utrykningsplikt

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri
 • Norsk autorisasjon
 • Interesse og engasjement for pasienter i psykisk helsevern, særlig gruppen med store og omfattende vansker og hjelpebehov
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Vi søker en engasjert medarbeider som både er strukturert og fleksibel.
 • Vi ønsker en medarbeider med positivt engasjement og gjennomføringsevne, samt evne til å kunne håndtere utfordrende situasjoner og uforutsigbarhet.
 • Personlig egnethet og selvstendighet, kombinert med spesielt god evne til tverrfaglig samarbeid, vil bli tillagt vekt ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • Fast ansettelse i 100 % 
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt faglig fellesskap med erfarne og engasjerte medarbeidere
 • Konkurransedyktige betingelser og pensjonsavtale i KLP
 • Ansettelse etter avtale 

 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Solli DPS
Kontaktpersoner
Navn: Lina Thorsnes Egeland
Tittel: Psykologspesialist, Seksjonsleder
Telefon: 911 10 502
E-post: lina.thorsnes.egeland@solli.no
Navn: Åsa Rekdal
Tittel: Overlege, medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 454 03 308
E-post: asa.kristine.rekdal@solli.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Poliklinikk og Fact-team 
Osvegen 15
5227 Nesttun